Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Flere vil til UiB

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Universitetet i Bergen. De nye mediefagene er blant de mest populære sammen med nyopprettede sivilingeniørprogrammer. Også det nye lektorstudiet i historie og profesjonsstudiene gjør det godt blant årets søkere.

Studenter samlet
Tallene fra Samordna opptak viser at det jevnt over er flere søkere til de fleste studier ved UiB i år sammenlignet med i fjor.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Totalt sett har 10 493 søkere UiB som sitt førstevalg i år. Dette er det største antallet søkere noen gang.

Til det nye lektorstudiet i historie er det hele 16 søkere til hver plass, og søkere til medisinsk teknologi, som også er nytt for i år, har nesten seks søkere per plass. Populariteten til de nye tilbudene innen sivilingeniør, nye mediefag og lektorprogrammer følger en nasjonal trend.

Mikkel Paulsen er en av dem som har valgt å søke på ingeniørfaget havteknologi.

- Jeg tror det er store muligheter innen oppdrettsnæringen, ikke bare de neste årene, men i svært lang tid fremover, - det er "den nye oljen". Det vil alltid være behov for kunnskap og kompetanse innen havindustrien i Norge, sier Paulsen.

Satsing på havbruk og marine næringer

Vestlandet har de siste og årene gått gjennom en omstilling, og satsingen på havbruk og marine næringer gjenspeiler seg i UiB studietilbud. Søkertallene viser at dette blir godt mottatt i form av at studenter søker seg til UiB.

-  Tendensene viser at søkningen samsvarer med arbeidskraftbehovet. Det er av stor betydning for UiB at vi kan tilby relevant utdanning innen næringer og arbeidsfelt som er viktige for fremtiden, og at søkerne opplever at vi tilbyr programmer som gjør dem i stand til å koble interesse med hva som trengs av fremtidig kunnskap. Samfunnet er i stor endring både nasjonalt og internasjonalt, og vi må hele tiden ligge i forkant for å kunne møte og bidra til samfunnsutviklingen, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Media fortsatt populært

Mediefagene holder stand, og viser at de er interessante og relevante for søkerne. Mediestudentene til UiB blir de første som flytter inn i medieklyngen Media City Bergen, og tar fatt på en utdanning tilpasset nye medievaner. Det nye tilbudet innen interaksjonsdesign har 5,6 søkere per plass, og TV-produksjon har 8 søkere per plass.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har flest søkere. 2144 har et SV-fag som førstevalg.

Profesjonsstudiene (medisin, jus og psykologi) er fremdeles populære, der jus ruver på førsteplass ved UiB med 1744 søkere. Språkfagene er det også økende interesse for.

Flere mannlige søkere til tannpleie

Ved UiB er omlag 60 prosent av søkerne  kvinner. Det er særlig til medisin (70 prosent), psykologi (75 prosent), og tannpleie (80 prosent) hvor kvinneandelen er høy.  Men man kan registrere noen endringer: I år har 30 menn valgt å søke seg til tannpleie – mot 8 i fjoråret.

- At flere menn søker seg til tannpleie er svært positivt. Vi ønsker å bidra at flere menn søker seg til våre profesjonsutdanninger, og vil jobbe aktivt for dette fremover, sier Samdal.

Teknologiske fag er i motsatt ende av skalaen. I programmer som informatikk, nanoteknologi kommunikasjonsteknologi er kvinneandelen mellom 8 og 20 prosent.

- Her er det ønskelig med flere kvinnelige søkere, sier Samdal.