Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Publikasjon

Nye bøker om journalistikk

Instituttet deltar i to ferske utgivelser om journalistikk og om å studere journalistikk.

Main content

I Journalistic Role Performance. Concepts, Contexts, and Methods, som handler om journalistisk rolleatferd, skriver Martin Eide kapitlet «Normative Theories and Journalistic Role Performance». Boken er redigert av Claudia Mellado, Lea Hellmueller og Wolfgang Donsbach.

Den andre boken, The Routledge Companion to Digital Journalism Studies, handler om å studere digital journalistikk. Den består av ikke mindre enn 58 artikler om saken. Fra Bergen bidrar Martin Eide med kapitlet «Digital transparency and accountability» og Helle Sjøvaag (sammen med Michael Karlsson) med kapitlet «Rethinking research methods for digital journalism studies». Boken er redigert av Bob Franklin & Scott A. Eldridge.