Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ph.d.-kurs

Infomedia arrangerer Ph.d.-kurs i Paris

25.-27. oktober er det Ph.d.-kurs for stipendiater fra medievitenskap, sosiologi, antropologi, historie og statsvitenskap.

Ph.D.-kurs i Paris
Photo:
COLOURBOX

Main content

Temaet for kurset er medier, kultur og deltakelse, og er innrettet mot medborgerskapsdimensjoner ved publikums mediebruk (som journalistikk, nyheter og sosial medier) og publikums kulturbruk (som film, musikk, dataspill eller TV-drama).

Kurset legger særlig vekt på sammenhenger mellom medie- og kulturbruk og politisk deltakelse (fra hverdagspolitikk til mer direkte former for politisk handling), og hvordan deltakelse er strukturert av og strukturer klasse, kjønn, etnisitet, alder og så videre. Kursets mål er å gi deltakerne økt innsikt i nøkkelteorier og metoder innen feltet.

Kurset organiseres av Forskningsgruppe for mediebruk og publikumstudier (Infomedia) i samarbeid med Det norske Universitetssenteret i Paris.

Forelesere
Irene Costera Meijer - VU University Amsterdam
Kim Christian Schrøder - Roskilde Universitet
Dominique Pasquier - French National Centre for Scientific Research - CNRS
Jan Fredrik Hovden - Universitetet i Bergen
Jannie Hartley Møller - Roskilde Universitet
Torgeir Uberg Nærland - Universitetet i Bergen

Husk påmeldingsfrist 15. mai.