Home
Research Integrity in Norway (RINO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Organisering og partnere

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (UiB), De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL). Prosjektet består av styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe.

Main content

Arbeidsgruppe

 • Professor Matthias Kaiser (UiB) (leder)
 • Professor Ole Bjørn Rekdal (HVL)
 • Sekretariatsleder Helene Ingierd (FEK)
 • Forskningsrådgiver Heidi Skramstad (HVL) (sekretær)
 • Professor Johs Hjellbrekke (UiB)
 • Forsker Lise Agustson (UiB)
 • Forsker Laura Elisabet Drivdal (UiB)
 • Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Synnøve Torp (FEK)

Mandat: Arbeidsgruppen skal sørge for framdrift i planlegging, gjennomføring av, samt formidling fra prosjektet. Arbeidsgruppen har også ansvar for utvikling av finansieringsplan. Arbeidsgruppen skal veilede arbeidet til forskerne i prosjektet, og delta aktivt i utformingen av spørsmål i de kvantitative og kvalitative delstudiene, samt analyse og fortolkning av data. Arbeidsgruppen skal aktivt delta i skriving av rapporter og publikasjoner fra prosjektet.

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen.

Styringsgruppe

Seniorrådgiver Torunn Ellefsen (FEK)
Pro-rektor Margareth Hagen (UiB)
Pro-rektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten (HVL)
Observatør: Prosjektleder Matthias Kaiser (UiB)
Sekretær: Rådgiver Heidi Skramstad (HVL)

 

Referansegruppe

 • Jan Helge Solbakk (Professor, Senter for medisinsk etikk, UiO)
 • Aslaug Nyrnes (Professor, Enhet for forskningskvalitet, HVL)
 • Torkild Vinther (Sekretariatsleder, Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning)
 • Vidar Enebakk (Sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora)
 • Anne Marit Blokhus (Professor, Kjemisk institutt, UiB)
 • Kristin Hinna (Forskerforbundet (og HVL))
 • Ole-Andreas Rognstad (Professor, Juridisk institutt, UiO)
 • Ingrid Ballo (Stipendiat, Institutt for geografi, UiB)
 • Svein Nordenson (Pensjonist. Tidligere SINTEF, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Forskningsinstituttenes fellesarena - instituttsektoren)