Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg 2017

Kunngjøring av valg til instituttleder og nestleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap for perioden 2017-2021

Det blir valg av instituttleder og nestleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i perioden fredag 9. til mandag 12. juni 2017.

Illustrasjonsfoto: Stemmeseddel legges i valgurne.

Main content

Valgstyret gjør kjent

Instituttleder og nestleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap skal velges i perioden 9. til 12. juni 2017.

Valgperioden er på fire år, fra 1.8.2017 til 31.7.2021.

Instituttrådet vedtok i møte fredag 5.mai at instituttleder og nestleder velges som par. Valget holdes som flertallsvalg og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg.

Nominasjon

Forslag til kandidater sendes valgstyret og må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede tilsatte eller studenter ved instituttet. Forslag må være valgstyret i hende senest 15. mai.

Manntall

En forutsetning for deltakelse i valget, er at du står oppført i manntallet som student eller ansatt. Vi oppfordrer alle til å undersøke om de står i manntallet i god tid før valget.

Elektronisk valg 9. til 12. juni

Valget avvikles elektronisk. Når valglokalet åpner fredag 9.juni kl. 9.00 får alle velgere tilsendt e-post med lenke til valglokalet. Stemmene kan avlegges fram til mandag 12.juni kl. 14.00. Valgoppgjør finner sted umiddelbart etter at valglokalet stenger og kunngjøres straks det er klart.

Valgreglement

For informasjon om valgreglement viser vi til: http://regler.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen.

Det henvises særskilt til § 5 Stemmerett, § 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg og § 31 Valg av instituttleder.

Kontakt valgstyret

Spørsmål knyttet til valget kan rettes til valgstyrets medlemmer:

Professor Dag Elgesem

Professor Jostein Gripsrud

Overingeniør Kurt George Gjerde

Universitetslektor Nina Kvalheim

Student Sindre Moldeklev

Administrasjonssjef Carina Ottesen og seniorkonsulent Ola Roth Johnsen har sekretariatsansvar for valgstyret.

Valgstyret ønsker alle et godt valg og oppfordrer samtlige til å engasjere seg og foreslå gode kandidater.