Home
Gender Perspective

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Oppfølging

Individuell rådgivning

Deltakere på SKOK sitt innføringskurs tilbys individuell oppfølging av den vitenskapelige staben ved SKOK.

Individuell rådgivning
SKOK tilbyr individuell rådgivning til forskere som ønsker å styrke kjønnsperspektivene i sin forskning.
Photo:
colourbox.com

Main content

Etter å ha deltatt på SKOK sitt innføringskurs har forskere som skal søke om ekstern finansiering mulighet til å utvikle kjønnsperspektivene i sine prosjekt frem mot søknadsfrist. Før søknaden ferdigstilles, møtes vi til en individuell rådgivningstime hvor kjønnsforskere ved SKOK kan bidra til å spisse formuleringer og gi tilbakemelding på hvordan kjønnsperspektiver er integrert i prosjektforslaget.