Home
Norwegian China Law Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Fra Bergen til Beijing

11 studenter fra Det juridiske fakultet kombinerer dette semesteret studier og praksisplass i Kina. De forteller om gode opplevelser så langt.

Bilde av forsiden til en avisartikkel
23 år gamle Anne May Skårland (f.v) og Martine Araldsen Løvvik (26) er to av Universitetet i Bergens 11 utvekslingsstudenter i Kina dette semesteret. En ny ordning legger til rette for å kombinere studier og praksisplass.
Photo:
Hans Iver Odenrud

Main content

Som en del av et semesterprogram i kinesisk rett, kombinerer studentene et utvekslingsopphold med praksisopphold i lokale og internasjonale organisasjoner.
Finansavisen Jus har snakket med noen av studentene om erfaringene de har så langt.

– Vi er blitt veldig godt mottatt på jobben. Advokatfullmektiger har blant annet vist oss rundt i Beijing for å hjelpe oss med å bli bedre kjent med byen, sier Anne May Skårland.

Les hele artikkelen til Finansavisen Jus (pdf)