Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Rapport

Nordmenn flest har høy tillit til nyheter

Nordmenn fremdeles mer digitale i sin nyhetsbruk enn de fleste andre europeere, fastslår Infomedia-forskere i ny rapport.

MeCIn
Photo:
COLOURBOX

Main content

Rapporten Bruksmønstre for digitale nyheter: Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017 viser at nesten alle de spurte anser seg som nyhetsinteresserte. Tradisjonelle nyheter om politikk, internasjonale forhold og lokale nyheter er blant de som flest sier seg interesserte i. Kun få prøver å unngå nyheter, og de er oftere kvinner, folk uten høyere utdannelse og med lav inntekt.

Nordmenn flest har høy tillit til nyheter generelt, og lav tillit henger sammen med det å aktivt unngå nyheter. Undersøkelsen viser også hvordan folk finner sterke sider ved ulike nyhetsmedier: Noen nyhetsmedier er nyttige når komplekse problemstillinger skal forstås, andre verdsettes for sterke meninger, mens andre igjen er viktigere for underholdning og hygge.

  • Lenke til rapport er nederst i artikkelen.

Nesten ingen har papiravis som viktigste nyhetskilde

Smarttelefonen har blitt sentral for nordmenns nyhetsbruk, mens nesten ingen har papiravis som hovedkilde for nyheter. Når nordmenn skal finne nyheter på nettet, går de vanligvis direkte til faste sider. Googling er langt mindre viktig som vei til nyheter, ulikt EU-landene flest. Nordmenn skiller seg også fra mange andre europeiske land ved å i stor grad holde seg til de tradisjonelle nyhetstilbyderne, også digitalt.

Sosiale medier er en vei til nyheter for mange, men ikke utbredt som hovedkilde for nyheter: To av tre finner nyheter der, men bruken varierer både innenfor ulike grupper og mellom ulike sosiale medier. Felles for dem er at de ikke nødvendigvis bare fungerer som "filterbobler": En av fire oppgir at de via sosiale medier kommer over nyheter fra formidlere de vanligvis ikke benytter seg av, står det i rapporten. 

Få kommenterer nyheter offentlig

Mange bruker internett til å snakke med andre om nyheter, men dette skjer hovedsakelig i private kanaler. Få velger å kommentere eller diskutere nyheter offentlig. Hovedgrunnen er manglende interesse, og at en heller diskuterer nyheter ansikt-til-ansikt.

Nordmenn betaler i større grad for digital mediebruk enn i EU, og dette gjelder også digitale nyheter. I rapporten fremgår det at en av fire har betalt for nyheter på internett siste året. I stor grad er dette resultat av avisabonnement som kombinerer papir og nett. Samtidig er det få av de som ikke betaler for digitale nyheter i dag, som tror de kommer til å betale i framtiden. Gratis tilgang til nyheter via internett blir oppgitt som den vanligste grunnen til å ikke betale for digitale nyheter.

Mange irriterer seg over reklamer når de bruker nyheter på internett, men aksepterer det for å få gratis tilgang. En av tre blokkerer internettannonser for å unngå reklame, men mange slår også av blokkeringen for utvalgte nettsteder.