Home
About UiB

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Rangeringer

UiB på internasjonale rangeringar

Main content

UiB er inne på fleire av dei internasjonale universitetsrangeringane.

 

QS World University Ranking

UiB ligg i 2019 på 163. plass på QS-rangeringa. Også i årets rangering er UiB landets mest siterte utdanningsinstitusjon.

Heile rangeringa kan ein lese her.

 

The Academic Ranking of World Universities (ARWU, eller Shanghai-rangeringa)

UiB ligg i 2018 på plasseringa 201-300 på Shanghai-rangeringa. 

Marin forsking er eitt av tre satsingsområde for Universitetet i Bergen, og det er difor spesielt gledeleg at faget oseanografi ved UiB er rangert på 10. plass i verda i 2018. 

 

CWUR-rangeringa

UiB ligg i 2018 på ein 252. plass på CWUR-rangeringa.

Det er 21 plassar opp, samanlikna med plasseringa for 2017. 

QS World University Rankings

UiB ligg i 2017 på 164. plass på QS' totalrangering.

I tillegg ligg UiB på 37. plass i verda over QS' rangering av marine utdanningar, og på 1. plass i Noreg over mest siterte utdanningsinstitusjon.

Times Higher Education World University Rankings (THE)

UiB ligg i 2017 på ein delt 201. plass på Times Higher Education-rangeringa.

I tillegg ligg UiB høgst blant landets universitet på THE sin siterings-indeks.

The Academic Ranking of World Universities (ARWU, eller Shanghai-rangeringa)

UiB ligg på ein delt 201. plass på Shanghai-rangeringa.

I tillegg ligg UiB på ein delt 76. plass over ARWU si samfunnsvitskaplege rangering.

CWUR-rangeringa

UiB ligg i 2017 på ein 273. plass på CWUR-rangeringa.

I tillegg ligg UiB på 2. plass på verdsrangeringa innan fiskeriutdanning, og 9. plass innan marinbiologi.