Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsopplegg

#Plasthvalen

Undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående trinn

Knokler hval
Photo:
Knut Olav Aslaksen

Main content

I slutten av januar 2017 strandet en hval på Sotra. Det viste seg å være en sjelden gåsenebbhval (Ziphius cavirostris.) I magesekken ble det funnet over 30 plastposer og andre plastobjekter, rester etter naturlig mat var det lite av. Hvorfor hadde hvalen spist plasten?

Denne hvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling. Forskerne har lenge påpekt at marin forsøpling er et økende problem. Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) havner det årlig åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene.

Vi har utarbeidet et eget undervisningsopplegg tilknyttet utstillingen Plasthvalen. Her får elevene bli kjent med historien om gåsenebbhvalen i utstillingen, de skal gjøre forsking på mikroplast og elevene diskutere problemstillinger som: Hvor mye plast finnes det i havet? Hva er konsekvensene av marin forsøpling? Hva kan løsningen på plastproblemet være?

Varighet: 1,5 timer

Antall: max 30 elever
(Nb! på grunn av Koronaviruset vil max antallet bli vurdert fortløpende i forhold til smittesituasjonen i samfunnet)

Oppmøte: vestibylen på Naturhistorie: Muséplassen 3

 

Bestill plass på skole@um.uib.no