Home
Norwegian Citizen Panel

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Medborgernotat

Noen resultat fra Norsk medborgerpanel skriver vi Medborgernotat om, for å formidle, og for å utdype mediesaker. Disse finner du her.

Main content

Metodenotat

En innføring i datagrunnlaget til BTs sympatibarometer. August 2021, Soran Hajo Dahl.

Ei innføring i koding av politiske hjartesaker i Norsk medborgerpanel. Vår 2021, Ingrid Kvåle Faleide og Soran Hajo Dahl. (Trykk her for PDF) 

Spørsmålsformulering klimaskepsis. Mars 2021, Inger Elise Kolvik Valøy. 

Stortingsvalget 2021

Også i forkant av Stortingsvalget 2021 hadde vi et samarbeid med Bergens Tidende. Her skriver de litt om oss, og her utdyper vi noe av dataene som ble brukt i deres saker: 

Geografiske, politiske forskjellar før stortingsvalet 2021. August 2021, Marta Rekdal Eidheim. 

En innføring i datagrunnlaget til BTs sympatibarometer. August 2021, Dahl, Soran Hajo. 

Systemstøtte under koronapandemien i Norge. August 2021, Dahl, Soran Hajo. 

Yngre vs. eldre før Stortingsvalet 2021. Juni 2021, Faleide, Ingrid Kvåle. 

Stortingsvalget 2017

I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ble det skrevet en del Medborgernotat for å utdype medierelevante saker med utgangspunkt i data fra Norsk medborgerpanel. Les mer om samarbeidet med Bergens Tidende i 2017.

13: Stortingsval 2017 - Veljarvandring. Januar 2018, Eidheim, Marta Rekdal.

12: Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar. Oktober 2018, Eidheim, Marta Rekdal

11. Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser. Våren 2017, Rødeseike, Annika

10. Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull. August 2017, Rødeseike, Annika

9. Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025. August 2017, Rødeseike, Annika.

8. Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017. August 2017, Rødeseike, Annika. 

7. Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen. August 2017, Eidheim, Marta Rekdal.

6. Holdninger til innvandring 2013-2017. Augusst 2017, Langaas, Runa Falck.

5. Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017. Juni 2017, Eidheim, Marta Rekdal.

4. Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?. August 2017, Hamre, Lina.

3. Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017. August 2017, Rødeseike, Annika.

2. Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017. Juni 2017, Eidheim, Marta Rekdal.

1. Samarbeidspartia i norsk politikk - Kor godt likar veljarane dei andre partia?. Juni 2017, Eidheim, Marta Rekdal.