Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MEDIA CITY BERGEN

Studentene har inntatt Media City Bergen

Nærmere 100 forventningsfulle studenter inntok i dag Media City Bergen. Studentene blir det første kullet som får sin utdanning ved de prestisjefulle nye studietilbudene i medieklyngen, der universitetet er samlokalisert med en rekke aktører i mediebransjen.

Media City Bergen
STUDIESTART I NYE LOKALER: Tomine Monsen og Edvard Øverland er blant de 100 studentene som begynner på studier ved Media City Bergen i høst. Her møter de to studentene faglig leder for UiBs forskning og utdanninger i Media City Bergen, Ole J. Mjøs.
Photo:
Ingrid Aarseth Johannessen

Main content

– Jeg føler meg engasjert og gleder meg til å studere, sier student Tomine Monsen.

Hun og Edvard Øverland har nettopp vært på informasjonsmøte i Media City Bergen sammen med nesten hundre andre bachelorstudenter. De skal begynne på bachelor i det nye studiet medie- og interaksjonsdesign.

Tett på mediebransjen

Studentene viser stor begeistring for Media City Bergen, og fremhever at de vil komme tett på bransjen.

– I Media City Bergen er vi der ting faktisk skjer, og studiet vårt er skreddersydd for arbeidslivet, forteller Øverland.

Monsen er enig, og synes det er betryggende at studiet er yrkesrettet.

– Det er en ekstrem utvikling i bransjen, og det er litt skummelt å begynne på en medieutdannelse i dag.

– Men det som er unikt med Media City Bergen er at vi er i direkte kontakt med fremtidige arbeidsgivere. Det tror jeg vil bidra til at studiene i Media City Bergen vil holde seg aktuelle og gi oss studenter kompetanse som arbeidslivet har behov for, forteller Monsen. 

Historisk dag for UiB

– Det er fantastisk å kunne ønske velkommen de første bachelor- og masterkullene til de nye studiene i Media City Bergen. Det er en historisk dag for Universitetet i Bergen og Media City Bergen, sier Ole J. Mjøs, professor i medievitenskap og faglig leder for UiBs forskning og utdanninger i Media City Bergen. 

Mjøs mener at alt nå ligger til rette for å skape et unikt lærings- og forskningsmiljø for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.