Home

University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Museumsdirektøren om innbruddet

Hele uken har fagfolk fra Universitetsmuseet jobbet på spreng for å dokumentere hvilke gjenstander som er stjålet fra Historisk museum.

Innbrudd
VOLDSOMT: Innbruddet gikk hardt ut over kontorene i Tårnet.
Photo:
Universitetsmuseet i Bergen

I helgen, antakeligvis lørdag kveld, tok tyver seg inn i syvende etasje på Historisk museum via et stillas. Etter å ha knust et vindu, fikk de med seg opp til 400 gjenstander.

Hele uken har fagfolk fra Universitetsmuseet jobbet på spreng for å dokumentere hvilke gjenstander som er stjålet fra Historisk museum.

Profesjonelt innbrudd?

- Hvor høy grad av profesjonalitet kan bare politiet svare på. Det er bare åstedsgranskere som har erfaring og kan si hvordan dette tyveriet ser ut, tilføyer han.

Andre ting tyder på at tyvene har hatt god tid på seg inne på museet.

Historisk museum er utstyrt med en skallsikring, altså en sikring fra utsiden. Det er også alarmer i første til fjerde etasje.

- I sommer drøftet vi sikringen inngående, for vi visste at et stillas medførte økt risiko. Det ble innstallert alarm på stillaset, men det er åpenbart at den ikke var god nok, sier museumsdirektøren. 

Nå er det innført flere elementer i sikringen av Historisk museum. Det er satt inn lyssensorer, alarmer i femte og sjette etasje og flere rom har fått installert alarm.

- I ettertid skulle vi gjerne hatt flere elementer som for eksempel flere alarmer i flere rom. Vi skulle også ønske at skallsikringen hadde flere elementer, sier han.

Les mer om saken her: Dette vet vi om innbruddet

Alle bilder kan brukes med kreditering.

Kontaktperson: Henrik von Achen