Home

Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nye instituttledere

Kjenner UiB og kan bidra positivt

Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.

bob_r_solstrand.jpg

Robert Murisom, instituttleder, IBMP
Photo:
Margareth Barndon

Robert Murison er 65, professor og har vært forsker siden 1974. Han har sin Phd fra University of Leicester, UK, og kom til Norge som post dok i 1977. Nå er han ny instituttleder på Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Murisons forskningstema er stress, både basal og human. 

Fire kjappe:

1. Hva er dine viktigste oppgaver som instituttleder?

- De viktigste oppgavene er å sørger for at undervisning går på skinner, og at vi er ut i god tid med planlegging. I tillegg blir det viktig å opprettholde og øke tilsagn av ekstern finansiering til forskning.

2. Hva er det som motiverer deg for jobben?

- Jeg ønsker nye utfordringer i de fire år som jeg har igjen ved UiB. Jeg er så pass kjent med UiB og fakultetet at jeg tror at jeg kan bidra positivt.

3. Hva ønsker du for instituttet fremover?

- Jeg ønsker at de internasjonale fremragende forskningsmiljøene skal styrkes og at vi kan bygge opp enda flere. Jeg vil at grunnforskning skal styrkes og at vi får i havn et femårig logopedi program. Jeg ønsker et sterkere samspill mellom de forskjellige forskningsgruppene, større grad av integrering av forskning i undervisning, og en styrking av bachelor- og masterprogrammene.

4. Hva er styrkene til dette instituttet?

- Vi har mange sterke forskningsgrupper, bemannet av høyt motiverte ansatte – både vitenskapelige og ikke minst tekniske/administrative.

Og vi har et godt arbeidsmiljø! Avslutter Murison, som tiltrådte stillingen som instituttleder 1. august 2017.