Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Gilda Seddighi disputerer fredag 13.oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Politicization of grievable lives on the Iranian Facebook pages».

Opponenter under disputasen vil være:

1. opponent: Senior lecturer Gholam Khiabany, Department of Media and Communication, Goldsmiths University of London

2. opponent: Professor Karen Ross, School of Arts and Cultures, Newcastle University

Det tredje medlemmet i komitéen er professor Christine M. Jacobsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av settedekan professor Leif Ove Larsen.

Åpent for alle interesserte

Om avhandlingen

Sosiale medier, og særlig Facebook, brukes stadig av iranere som vil delta i debatter og skape oppmerksomhet om saker. Sosiale medier har gitt borgerne en mulighet til å bli mer aktive, noe som utfordrer vår forståelse av forholdet mellom privatsfæren og offentlige sfæren. I avhandlingen analyserer Seddighi tre Facebook-sider som handler om livene til iranske personer som er døde eller som er i fare for å dø. Sidene omhandler ulike aspekter av kvinners rolle, som martyr, som menneskerettighetsaktør og som sørgende mor. Seddighi drøfter hvilke liv som er regnet som verdt å sørge over og hvordan disse blir presentert og diskutert på Facebook. Dette gjør hun ved å se på den iranske politiske kulturen for å sørge over martyrer. Hun trekker inn normer for kjønn og seksualitet i analysen.  

Avhandlingen viser at referanser til familiekjærlighet skaper oppmerksomhet om drepte mennesker og mennesker i livsfare, og at sorgen blir synlig gjennom kvinners rolle i familien, blant annet morsrollen. Normer for kjønn og seksualitet gir et grunnlag for å anerkjenne sorg og skape oppmerksomhet mot mennesker i livsfare på Facebook-sidene. Som følge av dette, problematiserer avhandlingen hva som kan regnes som politiske handlinger, selv om disse handlingene hevdes å være apolitiske, og synliggjør kvinners politiske handlinger på Facebook. Analysen av «sørgbare» liv på Facebook viser at sosiale normer og historiske prosesser til en viss grad betinger hvem som er verdt å sørge over og hvem som kan demonstrere sorg på Facebook.

Personalia

Gilda Seddighi (f.1982) tok mastergrad i Gender and Development Studies ved UIB i 2009. Etter mastergraden jobbet Seddighi som prosjektkoordinator for et IMDI-finansiert prosjekt med tittelen «Det å leve mellom to kulturer» ved Kirkens Bymisjon i Bergen. Som doktorgradsstipendiat var hun finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UiB. Stillingen har vært knyttet til Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Institutt for informasjons- og medievitenskap.