Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bli enkeltemnestudent

Opptak til enkeltemner

Som enkeltemnestudent kan du ta emner på bachelornivå ved UiB, selv om du ikke er tatt opp til et studieprogram.

Main content

Emner vi tilbyr

Vi tilbyr emner på bachelornivå som har ledige plasser. Egne frister og prosedyrer gjelder for spesialemner i jus

Oversikt over ledige enkeltemner høsten 2024 publiseres her innen 20. juni. 

Om du ikke er registrert hos UiB med generell studiekompetanse, eller du ønsker du å ta emner innen realfag, må du søke gjennom Søknadsweb innen 1. august. Les hvordan under.  

Hvordan søker du for høsten 2024

Steg 1. Sjekk om du må søke innen 2. august

Du må søke i Søknadsweb hvis minst én av følgende gjelder deg:

Hvis du ikke trenger å søke i Søknadsweb, gå videre til steg 2 i søknadsprosessen.

Når må du søke

 • Søk fra 20. juni
 • Søknadsfristen er 1. august
 • Du får svar innen 16. august

Slik søker du i Søknadsweb

Steg 2. Meld deg til ledige emner fra 21. august kl. 9

Fra 21. august kl. 9.00, kan du melde deg til enkeltemner i Studentweb. 

Logg på Studentweb

Steg 3. Registrer deg, betal semesteravgift og bli ny student innen 1. september

Dette må du gjøre i løpet av august:

 1. Registrere deg til emner
 2. Betale semesteravgiften
 3. Fullføre registreringen
 4. Opprette studentkonto
 5. Skaffe deg studentkort
 6. Laste ned studentbevisappen
 7. Begynne å bruke Mitt UiB (UiBs læringsplattform). På Mitt UiB finner du alt du trenger om emnene du har meldt deg opp til.

Du er nå enkeltemnestudent. Lykke til med studiene!

Har du spørsmål? Kontakt et av UiBs infosentre

Opptakskrav til enkeltemner

Alle emner har krav om generell studiekompetanse, og noen emner har i tillegg spesielle opptakskrav og/eller forkunnskapskrav.

Generell studiekompetanse

Språkkrav

Alle emner har krav om både norsk og engelsk språkkunnskaper på nivå med generell studiekompetanse.

Unntak: Realkompetanse eller dispensasjon

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du etter bestemte regler bli kvalifisert på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Søker du på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon, må du bli vurdert for alle emnene du ønsker å ta. Du må oppgi emnene du vil bli vurdert for på et eget skjema.

Spesielle opptakskrav

Gjelder for noen enkeltemner i realfag som har krav om MATRS eller REALR2. Se emnelisten for en oversikt over alle emner med disse kravene. 

Det spesielle opptakskravet MATRS:

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller S1/S2).

Det spesielle opptakskravet REALR2

Alle må ha:Og i tillegg en av disse kombinasjonene:

Matematikk R1 (eller S1 + S2)

OG Matematikk R2

eller Fysikk (1 + 2)
eller Kjemi (1 + 2)
eller Biologi (1 + 2)
eller Informasjonsteknologi (1 + 2)
eller Geofag (1 + 2)
eller Teknologi og forskningslære (1 + 2)

 

Forkunnskapskrav til noen emner

Emner kan ha forkunnskapskrav i tillegg til krav om generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Informasjon om forkunnskapskrav finner du på nettsiden til emnet du er interessert i (emnekodene er klikkbare).

Vær oppmerksom på at noen emner, som emner innen språk, kan ha anbefalte forkunnskapskrav selv om disse ikke er obligatoriske. 

Har du annen utdanning som du tenker kan erstatte forkunnskapskravene?

Kontakt fakultetet som tilbyr emnet, så raskt som mulig om hvordan du skal gå fram og hva du må dokumentere.

Søknadsfrister vår og høst

Emner med oppstart i høstsemesteret 
1. Sjekk om du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb

- Dersom NEI, søk på Søknadsweb FØR 1. august. 

- Dersom JA, og du vil ta emner med spesielle opptakskrav (REALR2), søk på Søknadsweb FØR 1. august. 

- Dersom JA, meld deg direkte til emner på Studentweb 23 august

2. Søk på Søknadsweb
 • 20. juni åpner Søknadsweb
 • 1. august stenger Søknadsweb
3. Meld deg til emner i Studentweb
 • 21. august kl. 9 åpner Studentweb
 • 1. september stenger Studentweb

 

Emner med oppstart i vårsemesteret 
1. Sjekk om du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb

- Dersom NEI, søk på Søknadsweb FØR 2. januar

- Dersom JA, og du vil ta emner med spesielle opptakskrav (REALR2), søk på Søknadsweb FØR 2. januar. 

- Dersom JA, og du IKKE skal ta emner med spesielle opptakskrav, meld deg til emner direkte på Studentweb FRA 18. januar

2. Søk på Søknadsweb
 • 1. desember åpner Søknadsweb
 • 2. januar stenger Søknadsweb
3. Meld deg til emner i Studentweb
 • 17. januar kl. 9 åpner Studentweb
 • 1. februar stenger Studentweb

 

Spørsmål og svar

 

Må jeg søke i Søknadsweb?

Det kommer an på hvilke emner du vil ta og om du tidligere er registrert med generell studiekompetanse i UiBs Søknadsweb.

Her er noen eksempler som kan hjelpe deg å finne ut om du må søke i Søknadsweb eller om du bare kan melde deg opp til emner når Studentweb åpner:

 • Hvis du ikke er registrert i UiBs Søknadsweb med generell studiekompetanse, du søke i Søknadsweb innen søknadsfristen.
 • Hvis du vil ta emner med spesielle opptakskrav, du søke i Søknadsweb innen søknadsfristen, uansett om du er registrert med generell studiekompetanse eller ikke.
 • Hvis du søker på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon, du søke i Søknadsweb innen søknadsfristen.
 • Hvis du har fått opptak på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon tidligere, du likevel søke i Søknadsweb innen søknadsfristen for det relevante semesteret med eget skjema for denne søkergruppen. Opptak på grunnlag av realkompetanse og dispensasjon gjelder kun for det semesteret og de emnene du søker for. Det gjelder ikke for senere semestre.
 • Hvis du er registrert i UiBs Søknadsweb med generell studiekompetanse og du kun ønsker å ta emner som har generell studiekompetanse som opptakskrav, trenger du ikke å søke i Søknadsweb. Slik sjekker du om du er registrert med generell studiekompetanse.

Hvorfor må jeg vente helt til midten av august/januar før jeg kan melde meg?

Studenter på bachelorprogram får prioritert plass på emnene fram til midten av januar og midten av august. Først etter at programstudentene har hatt mulighet til å velge, vet vi hvilke emner som har ledige plasser.

Kan jeg studere flere semestre?

Får du innvilget plass på et emne, er du kun enkeltemnestudent det semesteret. Du kan ta enkeltemner flere semestre, og du kan velge å ta flere enn ett emne per semester. Ønsker du å ta et emne eller en eksamen på nytt, må du også melde deg opp til det samme emnet på nytt. 

Får jeg støtte fra Lånekassen?

Du kan få støtte fra Lånekassen dersom du tar minst 15 studiepoeng i semesteret. For mer informasjon se Lånekassen sine nettsider om deltidsstudium.

Får jeg brukerkonto på UiB?

Hvis du ikke har en aktiv brukerkonto på UiB, må du opprette brukerkonto etter at du har registrert deg og fått innvilget plass på et emne. Du vil motta informasjon på e-post om brukerkonto innen kort tid etter at du har meldt deg til enkeltemner. 

Hvilke rettigheter og plikter har jeg?

Som enkeltemnestudent har du vanlige studentrettigheter:

 • Du kan følge all undervisning i emner du er meldt til og du må delta i eventuelle obligatoriske aktiviteter.
 • Du tar samme eksamen som andre studenter.
 • Du kan få studentrabatter som andre studenter.
 • Du kan få støtte fra Lånekassen dersom du tar minst 15 studiepoeng i semesteret.

For å kunne være en enkeltemnestudent, må du registrere deg i Studentweb og betale semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Hva er forskjell på enkeltemne og privatist?

Som enkeltemnestudent er du vanlig student, med opptak på ett eller flere emner. Det vil si at du ikke er tatt opp på et studieprogram, men likevel har samme rettigheter og plikter som andre studenter. Som enkeltemnestudent må du betale semesteravgift.

Som privatist regnes du ikke som student og har heller ikke vanlige studentrettigheter. Du studerer på egenhånd, og får ikke tilgang til undervisning eller andre læringsressurser på UiBs læringsplattform. Som privatist må du betale en egen avgift for å avlegge eksamen.

Jeg går allerede på et studieprogram. Kan jeg ta enkeltemner?

Går du på et studieprogram, har du utdanningsplan. Vil du søke plass på andre emner enn de som kan inngå i utdanningsplanen, kan du gjøre dette etter at du har registrert deg. Velg Aktive emner i menyen i Studentweb.