Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kva er eit årsstudium

Eit årsstudium passar for deg som ikkje har planar om å ta ein grad, men berre har tenkt å studere i eitt år.

Studenter i en forelesningssal
ÅRSSTUDIUM: På et årsstudium kan du fordype deg i et fag du har interesse av.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

På Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr vi rundt 25 ulike årsstudium, innanfor dei fleste fagområde. 

Kva er eit årsstudium

  • Eit årsstudium gir deg studierett ved UiB i eitt år.
  • Passar for deg som ønsker fagleg påfyll.
  • Du kan søkje om opptak til årsstudium på grunnlag av fullført vidaregåande skule, men passar som regel betre for dei som har studert før.
  • Et årsstudium kan ofte inngå i en bachelorgrad eller gi opptak til et profesjonsstudium.
  • Du søker opptak til dei fleste årsstudia i Samordna opptak.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit eitårig studium for deg som har utdanning fra universitet og/eller høgskole, og som vil utdanne deg til å bli lærer.