Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bergen Teknologioverførings Idékonkurransen 2017

IFTs Naureen Akhtar har vunnet prisen

BTO og Sparebanken Vest har delt ut sin årlige pris for beste forskningsidé til Dr. Naureen Akhtar. Prisen som er på 500 000 kroner blir gitt for en ide om å lage et is-avvisende lag ved hjelp av grafén.

Dr. Naureen Akhtar
Photo:
IFT_posten

Main content

Forskningsidé kan revolusjonere flyindustrien -

Prosjekt fra IFT/Universitetet i Bergen vant Idékonkurransen 2017

 

Snø og is forårsaker hver vinter store forsinkelser for både privat og offentlig flytransport. Nå kan en forskningsidé fra Universitetet i Bergen gjøre avising av fly unødvendig. Potensialet i ideen er så stort at den i dag ble kåret til vinner av Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings Idékonkurransen 2017. Premien er på hele 500 000 kroner.

Sammen med Professor Bodil Holst i forskningsgruppen for nanofysikk ved IFT har Dr. Akhtar utviklet et lettvektig, gjennomsiktig og miljøvennlig materiale som hindrer dannelse av is og dugg. Siden materialet er grafén-basert veier det så og si ingenting, og er ultratynt. Grafén er et materiale med lignende egenskaper og sammensetning som grafitt, men grafén består av bare ett lag av karbonatomer ordnet i et sekskantmønster. Til tross for at grafén er et ekstremt tynt materiale er det i følge forskere ved University of Manchester også det sterkeste materialet kjent for menneskeheten.

Les mer om denne spennende nyhet her.