Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

UiB og TV2 inngår studio-samarbeid

7.desember underteikna partane avtale om bruken av eit nytt studio i MCB. Avtalen sikrar UiB-studentar tilgang til topp-moderne fasilitetar for TV-produksjon.

Per Aadland og Kjell Bernstrøm
Teknologidirektør i TV2 Per Aadland og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm underteikna 7.desember driftsavtalen for Studio MCB.
Photo:
Britt Kristin Ese

Main content

- Denne type samarbeid er heile tanken bak etableringa av medieklynga. Her kjem læringslaben og instituttet med medieutdanninga i direkte kontakt med mediebedriftene. Dette vil styrke arbeidet med å lage framtidas undervisning, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

TV2 skal drifte fleirbruksstudioet og ha ansvar for teknisk oppfølgjing og vedlikehald. Vizrt og andre aktørar i medieklynga vil bidra med utstyr og løysingar.

- Dette er eit konkret døme på at klyngesamarbeidet i MCB begynner å ta form. Ved å tilrettelegge for undervisninga, håpar me å komme tettare på UiB, og få tilgang til dei kloke hovuda og studentar som kan tenke nytt. Me håpar også dette vil styrke rekrutteringa til oss og dei andre mediebedriftene i Bergen, seier teknologidirektør i TV2 Per Aadland.

Verdifullt for studentane

UiB vil som leigetakar disponere studioet 100 dagar i året. Avtalen er teikna for 10 år.

Her vil studentar og fagmiljø ved universitetet ha tilgang til det siste av utstyr og grafikk, til å lage medieproduksjonar i undervisning og formidling.

- Det viktigaste for studentane er at dei no får ein øvingsarena å jobbe i som minner mest mogleg om omgivelsane i mediebedriftene. Det er vanskeleg for UiB å halde denne type studio oppdatert åleine, men dette bidreg til å sikre at dei får mest mogleg relevant og oppdatert kompetanse, seier leiar ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen.

Produsere undervisnings-filmar

Studioet skal etter planen ha fire fjernstyrte kamera, og vil i stor grad ha ei automatisert avvikling i regirommet. Det vil kunne brukast til å lage enkle virtuelle produksjonar og tradisjonelle studioproduksjonar med skjermar og nøytrale bakgrunnar. 

UiB Læringslab ser no etter undervisning- og formildlingsprosjekt ved universitetet som kan eigne seg for innspeling i det nye studioet.

- Kombinert med øvingsstudioa våre vil dette auke moglegheitene våre til å lage denne type medieproduksjonar. Her kan me mellom anna kople på grafikk som TV2 kan bidra med gjennom driftsmodellen sin. Dette vil vere ein effektiv måte å fornye undervisninga på, seier prosjektleiar for DigUiB, Kjell Øvre Helland.

Studioet står klart 1.mars 2018.