Home
Alrek Health Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17

Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.

HCÅ 720 Alrek

Producer:
B+B Arkitekter AS / UiB

Main content

Forskning, utdanning, praksisarenaer og tverrfaglig samhandling mellom fagmiljøene som skal inn i nybygget. Dette har vært en ledetråd for byggets utforming og innhold. Følgende funksjoner fordeler seg over 5 plan:

Underetasjen:

Her vil det meste av læringsarealene være plassert. Helseklyngen skal ha fremtidsrettede læringsarealer med en aula, seminarrom og grupperom. I tillegg vil de to utdanningsklinkikkene ved Institutt for klinisk psykologi og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi være plassert her.

Plan 1 (gateplan)

Denne etasjen vil inneholde et fullverdig fastlegekontor, Høgskulen på Vestlandets omsorgslab og Bergen kommune sine fleksible areal «kommunerommet», som skal brukes til flere funksjoner innenfor helse og omsorgstjenester. I tillegg vil det være fellesarealer som kantine, resepsjon, møterom og grupperom.

Plan 2-4

Disse etasjene skal inneholde arbeidsplasser for

  • Det psykologiske fakultet (HEMIL senteret, Institutt for klinisk psykologi og deler av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi) 
  • Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet
  • Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet
  • Bergen Kommune: Enkelte fagmiljøer fra Byrådsavdelingen for helse og omsorg
  • Deler av Uni Research Helse (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet).

Alle plan vil inneholde felles sosiale soner med blant annet tekjøkken, sittegrupper, studentarbeidsplasser, grupperom og møterom. Uteområdet vil bestå av blant annet lysgårder og takhager.

Det presiseres at filmen er illustrerende og ikke nødvendigvis representerer endelig løsning.

God virtuell tur!