Home
Department of Government

Rådgiver for Fagforbundet

Jarle Kristoffersen fullførte en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2009, og jobber nå som rådgiver i Fagforbundet.

Main content

Etter at jeg 2. semester hadde tatt AORG101 - Organisasjonsteori med Torodd Strand pekte AdmOrg seg ut som den retningen jeg ville gå videre.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Hovedoppgavene til seksjonen hvor jeg er ansatt, Seksjon samferdsel og teknisk, er å tilrettelegge for gode faglige og politiske rammer for yrkesutøvelsen til de yrkesgrupper seksjonen organiserer. Mine konkrete arbeidsoppgaver er å:

  • Jobbe for å styrke rammevilkårene for yrkesgruppene seksjonen organiserer, særlig knyttet til kompetanse, utdanning og arbeidsmiljø
  • Utføre å utredningsoppgaver for forbundets politiske ledelse - Initiere og legge frem saker for forbundets politiske ledelse
  • Følge opp vedtak foretatt av forbundets politiske ledelse- Følge opp faglige utvalg knyttet til yrkesgruppene seksjonen organiserer
  • Utarbeide høringssvar- Skrive kronikker, taler, artikler og innledninger
  • Arrangere yrkesfaglige og yrkespolitiske konferanser og aktiviteter
  • Representere forbundet i ulike faglige arbeidsgrupper, komiteer og råd - både nasjonalt og internasjonalt
  • Ha tett dialog med relevante statlige forvaltningsorgan (departement og direktorat)
  • Følge opp samarbeid med andre organisasjoner

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste må være at jeg har stor innflytelse på min egen arbeidshverdag, at jeg har varierte arbeidsoppgaver og at jeg får mulighet til å delta på mange interessante prosesser. Det mest utfordrende må være at tid er en begrenset ressurs på grunn av periodevis høy møte- og reisevirksomhet, samt at bredden og omfanget av sakene jeg arbeider med at ofte fører til at jeg må ha mange saker i hodet samtidig og raskt veksle mellom de.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Her skulle jeg ønske at jeg kunne si at det var den teoretiske kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiene som jeg nyttiggjør meg i utførelsen av mine arbeidsoppgaver, men det er nok i større grad arbeidsmetodikken som jeg drar størst nytte av da det til tider er mye informasjon som skal håndteres.

Hva var det som gjorde at du valgte admorg ved UiB?

Det var noe tilfeldig, for jeg begynte på det tverrfaglige studiet "Arbeidslivsstudier" ved HF-fakultetet hvor man kunne ta spesialisering i historie, sosiologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnsøkonomi eller administrasjon og organisasjonsvitenskap. Det var først etter at jeg 2. semester hadde tatt AORG101 - Organisasjonsteori med Torodd Strand at AdmOrg pekte seg ut som den retningen jeg ville gå videre.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Det må være det utenomfaglige, blant annet i form av lunsj i kantina med studievenner som jeg også i dag har kontakt med og i form av deltakelse i studentidretten som både ga meg organisasjonserfaring og gode idrettsopplevelser.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?

Utdanning er ikke noe man får, men noe man tar, og det kan tidvis kreve blod, svette og tårer. Likevel, på veien dit er det viktig å ha det moro. Ta derfor del i de mulighetene studenttilværelsen byr på. Til syvende og sist teller nemlig det ofte mer enn karakterene på vitnemålet.

Er det noe du vil legge til?

For mer informasjon om vårt arbeid kan du besøke vår nettside www.fagforbundet.no/sst