Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET | BÆREKRAFTSMÅLENE

Bygger globale partnerskap i New York

UiBs nye viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, la sin første utenlandstur til New York, der hun besøkte flere aktører i FN-systemet.

UiBs viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen og professor Edvard Hviding foran symbolene for de 17 bærekraftsmålene i FN-bygningen i New York.
BÆREKRAFTIG DUO: UiBs viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen og professor Edvard Hviding foran symbolene for de 17 bærekraftsmålene i FN-bygningen i New York.

Main content

Viserektor Annelin Eriksen var i New York 11.-13. desember 2017 som del av en mini-delegasjon sammen med professor Edvard Hviding. I juni 2017 utgjorde Hviding en del av Universitetet i Bergen (UiB) sin svært vellykkede delegasjon under FNs havkonferanse, og han har en sentral rolle i det pågående arbeidet med en UiB-strategi for FNs bærekraftsmål.

Vitenskapsdiplomatisk fremstøt

Det var særlig UiBs møtevirksomhet i FN-systemet under havkonferansen som var bakgrunnen for førjulsturen til New York.

– Vi reiste til New York for å følge opp en invitasjon fra Norges FN-delegasjon til dialog om forskningsbasert rådgivning, og for å utforske de mer generelle kanalene for vitenskapelig rådgivning knyttet til FNs arbeid med bærekraftsmålene, forteller viserektor Eriksen.

UiB har satt arbeidet med FNs bærekraftsmål, også kjent som Sustainable Development Goals (SDG), høyt på agendaen i tiden som kommer, og Eriksen mener at turen til New York var nyttig med tanke på universitetets satsing på forskning og kunnskap for å bidra til oppfølging av SDGene.

– Gjennom en serie møter i FN-systemet og diplomatiet brukte vi turen til å flagge, eksemplifisere og diskutere hvordan universitets- og kunnskapssektoren kan og må involveres i bærekraftsarbeidet og målene FN har satt i Agenda 2030, sier hun.

Hektisk aktivitet i 2018

– Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen vi fikk i våre møter med FNs Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), og med ambassadører og rådgiverkorps på Norges FN-delegasjon, der en rekke former for samarbeid ble konkretisert, forteller Eriksen.

Ifølge viserektoren vil 2018 bli et hektisk år i vitenskapsdiplomatiets tjeneste.

– I møtene med UN-DESA fikk vi nyttig informasjon om hva som vil bli de viktigste fokusområdene for bærekraftsmålene i FN-systemet det neste året. Det vil være mange såkalte high level-møter der bidrag fra forskning og høyere utdanning etterspørres, sier hun og fortsetter:

– På disse arenaene er det viktig at akademia bidrar til at kritisk og forskningsbasert kunnskap blir en del av grunnlaget når beslutninger skal tas i politiske organer på ulike nivå.

Vil øke bevisstheten om bærekraft

Viserektor Eriksen gleder seg spesielt til å ta tak i utfordringen med å trekke inn flest mulig UiB-forskere i arbeidet med bærekraftsmålene.

– I løpet av 2018 vil UiB iverksette flere tiltak for å kartlegge og involvere forsknings- og utdanningsmiljøene i SDG-sammenheng, forteller viserektor Annelin Eriksen.

Hun vil aktivt følge opp den vellykkede førjulsturen til New York i sin nye rolle som viserektor for globale relasjoner ved UiB.

– Jeg vil selv ta direkte initiativ til å invitere våre forskere til å bidra med konkrete forslag på ulike møter i FN-systemet, slår Annelin Eriksen fast.
Allerede 8. og 9. februar er UiB vertskap for en nasjonal konferanse om hva universitets- og høyskolesektoren kan gjøre for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Dette vil danne grunnlaget for en bred satsing på forskning mot bærekraftsmålene i årene som kommer.