Home
Section for General Practice

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om fagområde for allmennmedisin

Main content

Fagområdets arbeidsområder FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • Å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet,empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • Å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk.