Home

The Arboretum and Botanical Garden, Milde

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ved Veksthuset, Arboretet

Plantesalg i Arboretet 2018

Salg av overskuddsmateriale fra Arboretet. Vi går gjennom samlingene og plukker ut det som står for trangt, vi deler stauder og vi sorterer ut det vi ikke lenger trenger i veksthuset.
Salgsliste vil bli lagt ut her i dagene før.

Kun for medlemmer av Arboretets venner, men du kan bli medlem på salgsdagen.