Home
Intelligent Information Systems (I2S)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NFR-prosjekt: News Angler

Å oppdage uventede forbindelser i nyhetsbildet

News Angler-prosjektet har som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling, og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet utforsker derfor hvordan teknikker fra kunstig intellingens (KI) kan utnytte store, åpne datakilder for å støtte høykvalitetsjournalistikk. Viktige KI-teknikker så langt er kunnskapsgrafer og automatisert behandling av naturlig språk.

News Angler samler informasjon fra ulike kilder og tilrettelegger den for journalistisk arbeid.
News Angler høster informasjon fra ulike kilder, analyserer og organiserer den semantisk, og gjør den tilgjengelig for journalistisk arbeid.
Photo:
AL Opdahl

Main content

News Hunter-plattformen vår høster mulig nyhetsrelatert informasjon i sanntid fra tekstlige kilder,som sosiale medier, kommersielle nyhetsaggregatorer og åpne referanseverk. Kunnskapsgrafer ogtilhørende semantiske teknikker brukes til å representere og integrere denne informasjonen somnettverk som kan lagres, analyseres og deles enklere, mer presist og på nye måter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Wolftech Broadcast SolutionsAS, en utvikler av støtteverktøy for nyhetsrom for det internasjonale markedet. Det tverrfagligeprosjektlaget ved UiB er en del av Forskningsgruppen for intelligente informasjonssystemer(I2S), som tilhører Institutt for informasjons- og medievitenskap og er knyttet til Media CityBergen. En postdoktor og en stipendiat er også ansatt ved prosjektet, og vi har en rekke eksternesamarbeidspartnere og gjester.

Mer informasjon på News Angler-nettsidene.

Kilder: Arne Berven, Ingrid Aarseth Johannessen, Andreas L Opdahl