Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Tor Espen Kristensen er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 1.
Photo:
Thomas Njerve Olsen

Main content

Matematikk 1, 8. - 13. trinn er en videreutdanning som gir 30 studiepoeng og går på deltid over ett år.

Matematikk 1, 8. - 13. trinn inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsportalen hos Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og siste frist er 1. mars. 

Målgruppe, nivå og opptakskrav

Matematikk 1, 8. - 13. trinn retter seg primært mot deg som underviser- eller ønsker å undervise i matematikk på 8.-11. trinn, men vil også være relevant for lærere i videregående skole som har lite bakgrunn i matematikk.

Hvis du har tatt Matematikk 1 i allmenn-/grunnskolelærerutdanningen vil du ved å ta dette studiet i tillegg få dekket de siste 30 studiepoengene du trenger for å fylle kompetansekravet i matematikk  for ungdomstrinnet.*

Hvis du ønsker å undervise i matematikk programfag i videregående skole, men har lite matematikk fra før, kan dette tilbudet regnes som de første 30 studiepoengene av de 60 studiepoengene som kreves. For å dekke de siste 30 studiepoengene, kan du supplere med Matematikk 2, 8.-13. trinn

Innhold i studiet

Matematikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studiet skal også kunne brukes som grunnlag for videre kompetanseheving. 

Man tar vanligvis begge emnene, MAT601 om høsten og MAT602 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning 2021-2022

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager per semester. I tillegg arrangerer vi en 4. samling som det er frivillig om du vil delta på. 

Du kan også velge om du vil delta på en frivillig forkunnskapssamling 3. juni 2021

Studiesamlinger høsten 2021

Uke 34: 25. - 27. august
Uke 39: 29. september - 1. oktober
Uke 44: 3. - 5. november

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00
 

Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier. Parti 1 vil da ha samlinger onsdag-fredag i de oppgitte ukene, som oppgitt ovenfor, mens Parti 2 vil ha samlinger torsdag-lørdag i de samme ukene: 

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00 

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 47 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 25. november 10.15 - 16.00
Fredag 26. november 09.15 - 15.00
Lørdag 27. november 09.15 - 15.00

 

Studiesamlinger våren 2022

Uke 2: 12. - 14. januar
Uke 7: 16. - 18. februar
Uke 13: 30. mars - 1. april

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00

Dersom det blir to partier, vil Parti 2 ha samlinger torsdag - lørdag i ukene 2, 7 og 13: 

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 19 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 11. mai 10.15 - 16.00
Fredag 12. mai 09.15 - 15.00
Lørdag 13. mai 09.15 - 15.00

 

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 1 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2021-2022 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT601 (høstsemesteret): 9. desember 2021

MAT602 (vårsemesteret): 2. juni 2022

 

* Dette studietilbudet hadde tidligere navnet Matematikk 2. Disse 30 sp kan fungere som de 30 siste for en lærer som har Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen og jobber i ungdomsskolen. Dette var årsaken til at tilbudet tidligere var merket som Matematikk 2. Samtidig kan det fungere som de 30 første for en lærer som har lite matematikk fra før, men som vil kvalifisere seg for trinn 8-13. Dermed vil det også være passende å kalle det Matematikk 1. Siden vi ikke kan merke tilbudet både med 1 og 2, er det nå ført opp som Matematikk 1.