Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Studiet er nå fullt og søknadsfristen er gått ut for studieåret 2022-2023.

Illustrasjonsfoto
Faglig ansvarlig Tor Espen Kristensen er en av underviserne på studiesamlingene som inngår i videreutdanningstilbudet Matematikk 1.
Photo:
Thomas Njerve Olsen

Main content

Matematikk 1, 8. - 13. trinn er en videreutdanning som gir 30 studiepoeng og går på deltid over ett år.

Matematikk 1, 8. - 13. trinn inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. Deretter foretar UiB lokalt suppleringsopptak, så lenge vi har ledige plasser.

For å få opptak til Matematikk 1  i lokalt suppleringsopptak krever vi at du kan dokumentere at du har godkjent lærerutdanning. Det er imidlertid ikke et krav at du er ansatt i skolen for øyeblikket. Les mer om nivå og opptakskrav under. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Målgruppe, nivå og opptakskrav

Matematikk 1, 8. - 13. trinn retter seg primært mot deg som underviser- eller ønsker å undervise i matematikk på 8.-11. trinn, men vil også være relevant for lærere i videregående skole som har lite bakgrunn i matematikk.

Hvis du har tatt Matematikk 1 i allmenn-/grunnskolelærerutdanningen vil du ved å ta dette studiet i tillegg få dekket de siste 30 studiepoengene du trenger for å fylle kompetansekravet i matematikk  for ungdomstrinnet.*

Hvis du ønsker å undervise i matematikk programfag i videregående skole, men har lite matematikk fra før, kan dette tilbudet regnes som de første 30 studiepoengene av de 60 studiepoengene som kreves. For å dekke de siste 30 studiepoengene, kan du supplere med Matematikk 2, 8.-13. trinn

Innhold i studiet

Matematikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Gjennom eksemplarisk undervisning med bruk av GeoGebra og vektlegging av matematikk som prosess vil studiet gi undervisningskunnskap i matematikk. Studiet skal også kunne brukes som grunnlag for videre kompetanseheving. 

Man tar vanligvis begge emnene, MAT601 om høsten og MAT602 om våren, men det er også mulig å ta bare et av emnene hvis du ønsker det.

Organisering og undervisning

Studiet er samlingsbasert med 3 obligatoriske samlinger á 3 dager per semester. I tillegg arrangerer vi en 4. samling som det er frivillig om du vil delta på. Samlingene går onsdag-fredag, se ukenr og datoer under. Du kan også velge om du vil delta på en frivillig forkunnskapssamling i juni.

Studiesamlinger høsten 2022

Parti 1:

Uke 34: 24. - 26. august
Uke 39: 28. - 30. september
Uke 44: 2. - 4. november

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00

Dersom det blir mange søkere deles gruppen i to partier. Parti 1 vil da ha samlinger onsdag-fredag som oppgitt ovenfor, mens Parti 2 vil ha samlinger torsdag-lørdag i de samme ukene: 

Evt. parti 2:

Uke 34: 25. - 27. august
Uke 39: 29. september - 1. oktober
Uke 44: 3. - 5. november

Torsdager 12.15 - 17.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00 

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 48 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 1. desembe 10.15 - 16.00
Fredag 2. desember 09.15 - 15.00
Lørdag 3. desember 09.15 - 15.00

Dersom fortsatte koronarestriksjoner gjør det nødvendig med heldigitale samlinger, vil vi slå sammen Parti 1 og evt. Parti 2 og undervisningen vil da foregå torsdag-lørdager i de oppsatte ukene (samme klokkeslett). 

Studiesamlinger våren 2023

Parti 1: 

Uke 2: 11. - 13. januar
Uke 7: 15. - 17. februar
Uke 13: 29. - 31. mars

Onsdager 12.15 - 17.00
Torsdager 09.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00

Evt. parti 2: 

Uke 2: 12. - 14. januar
Uke 7: 16. - 18. februar
Uke 13: 30. mars - 1. april

Torsdager 10.15 - 15.00
Fredager 09.15 - 15.00
Lørdager 09.15 - 15.00

Den fjerde, frivillige samlingen i uke 21 vil gå parallellt for Parti 1 og et evt. Parti 2:

Torsdag 25. mai 10.15 - 16.00
Fredag 26. mai 09.15 - 15.00
Lørdag 27. mai 09.15 - 15.00

Eksamen

Sluttvurderingen for hvert av de to emnene som inngår i Matematikk 1 er en 5 timers skriftlig skoleeksamen ved Universitetet i Bergen. For studieåret 2022-2023 vil eksamen bli avholdt på disse datoene:

MAT601 (høstsemesteret): 9. desember 2022 kl 09.00 - 14.00

MAT602 (vårsemesteret): 2. juni 2023 kl 09.00 - 14.00

 

* Dette studietilbudet hadde tidligere navnet Matematikk 2. Disse 30 sp kan fungere som de 30 siste for en lærer som har Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen og jobber i ungdomsskolen. Dette var årsaken til at tilbudet tidligere var merket som Matematikk 2. Samtidig kan det fungere som de 30 første for en lærer som har lite matematikk fra før, men som vil kvalifisere seg for trinn 8-13. Dermed vil det også være passende å kalle det Matematikk 1. Siden vi ikke kan merke tilbudet både med 1 og 2, er det nå ført opp som Matematikk 1.