Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYTT FORSKNINGSSENTER

UiB lanserer nytt forskningssenter for bærekraftig hav

Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.

Biologistudenter fra bioCEED-prosjektet på Lygra, nord for Bergen.
BREDDE BAK NYTT SENTER: Det nye senteret Ocean Sustainability Bergen skal gi vitenskapelig råd til myndigheter og internasjonale organer, og utvikle forskning og utdanning rettet mot bærekraftsmålene på tvers av alle UiBs fakultet. På bildet biologistudenter tilknyttet Senter for Fremragende Utdanning, bioCEED.
Photo:
Eivind Senneset for Universitetet i Bergen

Main content

Med åpningen av Ocean Sustainability Bergen-senteret ønsker Universitetet i Bergen (UiB) å bidra til at forskning og vitenskapsdiplomati blir en sentral del av Norges bidrag til arbeidet med bærekraftig hav, som også er ett av FNs 17 bærekraftsmål i Agenda 2030.

I februar er UiB vertskap for en nasjonal konferanse der universitets- og høyskolesektoren skal diskutere sektorens rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål.

Tilbyr vitenskapelige råd til myndighetene

– Gjennom etableringen av Ocean Sustainability Bergen vil UiB bidra til at norske myndigheter bringes direkte i kontakt med forskning og kunnskap som gjør at Norge kan være en sentral aktør internasjonalt i implementeringen av FNs bærekraftsmål, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen og fortsetter:

– UiB viste senest gjennom vår deltakelse på FNs havkonferanse i juni i fjor at vi er opptatt av bærekraftig hav. På havkonferansen inngikk vi to forpliktende avtaler med internasjonale partnere. Ved å etablere dette senteret formaliserer vi initiativene fra den gang og vil gi råd direkte til norske myndigheter og internasjonale organer for å få gjennomført konkrete bærekraftstiltak som er basert på forskning fra alle UiBs fakulteter.

UiB har allerede marin forskning og utdanning som ett av tre satsingsområder, ledet av en marin dekan og med en egen marin direktør. I tillegg har universitetet et marint utvalg som omfatter alle fakulteter. Dette understreker den faglige bredden i universitetets satsing på marine fag. Ved å etablere det nye senteret understreker UiB dette engasjementet til eksplisitt å omfatte FNs bærekraftsmål.

– Norge var som kjent en pådriver i FN for Havrettskonvensjonen, ikke minst takket være Jens Evensens innsats. I fremtiden blir det enda viktigere å sikre en bærekraftig regulering av havet. Når FN setter havet i fokus ved å ha “liv under vann” som et eget bærekraftsmål er det spesielt viktig at forskningen bidrar med kunnskap fra alle disipliner, slår rektor Olsen fast.

Vil møte fremtidige generasjoners behov

Ifølge UiB-rektor Olsen passer arbeid mot FNs bærekraftsmål også som hånd i hanske med den langvarige posisjonen UiB har hatt som “det internasjonale universitetet” i Norge og universitetets satsing på marine fag, klima og globale samfunnsutfordringer over flere tiår.

– Vi er et breddeuniversitet som forvalter kunnskap i alle disipliner, ikke minst når det gjelder havforskning. Bærekraft går som en rød tråd gjennom forskningen og utdanningen vi tilbyr på tvers av alle fakulteter, sier UiB-rektoren.

Han er spesielt opptatt av hvordan dette også vil påvirke og forme fremtidens utdanningstilbud.

– Hvis vi ser på de unge som vokser opp i dag, så har de helt andre tanker om en bærekraftig verden enn min egen generasjon. Dette skaper utfordringer for oss som kunnskapsinstitusjon. Gjennom dette senteret vil UiB derfor også se på hvordan vårt utdanningstilbud kan organiseres for å møte fremtidige generasjoners behov, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.