Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Publikasjon

Ny bok om EØS- avtalen.

Halvard Haukeland Fredriksen er redaktør av en ny antologi om EØS-avtalen. Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i boken.

Main content

Flere ansatte fra Det juridiske fakultet har bidratt i en omfattende ny bok om EØS-avtalen: The Agreement on the European Economic Area - a commentary (C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget 2018). 

Følgende fra fakultetet har bidratt:

  • Christian Franklin har skrevet kommentarene til EØS-avtalens artikkel 3 om avtalepartenes lojalitetsplikter, og til den liknende bestemmelsen i ODA artikkel 2.
  • Ronny Gjendemsjø har skrevet kommentarene til konkurranserettsreglene (EØS-avtalen artikkel 53 til 58, og 60)
  • Berte-Elen Konow har skrevet kommentarene til bestemmelsen om forbrukervern (EØS-avtalen artikkel 72)
  • Ernst Nordtveit og Sigrid Eskeland Schütz har skrevet kommentarene til miljørettsreglene (EØS-avtalen artikkel 73 til 75)
  • Håvard Ormberg har skrevet kommentarene til EØS-avtalen artikkel 120 til 123, som blant annet gjelder unntak fra EØS-reglene av hensyn til sikkerhetsinteresser (artikkel 123)
  • Karl Harald Søvig har skrevet kommentarene til EØS-avtalens bestemmelser om like lønn og likebehandling av menn og kvinner (artikkel 69 og 70).

Halvard Haukeland Fredriksen er en av bokens redaktører og har i tillegg skrevet flere bidrag, blant annet en innledende oversikt over EØS-avtalens oppbygning og innhold.

Boken på forlagets nettbutikk eller ta en titt på bokens innhold.