Home
Intelligent Information Systems (I2S)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prosjekt: Smidig utvikling 2.0

Kundens påverknad på systemutviklingsprosjekt

Kunden spelar ei sentral rolle i smidig/agil systemutvikling. Gjennom case-studium prøver vi å avdekke kva effektar ulike mekanismar som involverer kunderelasjonen kan ha på utfallet av systemutviklingsprosjekt. Vi samarbeider med Sintef Digitals kompetanseprosjekt Agile 2.0 om datainnsamling og analyser av data knytt til ulike case, og vil utvikle samarbeidet med vidare analyser av interessentars påverknad på prosjektutfall.

Årsaksmodell
Photo:
Bjørnar Tessem

Main content

Publikasjonar:

  • Tessem, Bjørnar.The customer effect in agile system development projects. A process tracing case study. Procedia Computer Science 2017 ;Volum 121. s. 244-251