Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
INTERNASJONALISERING

UiB utvider forskningssamarbeid med Japan

Forskere ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet  har vært i Japan for å utvide og intensivere UiBs satsing på asiatisk forskningssamarbeid.

MED PSYK JAPAN
UIB-JAPAN: (f.v.) Inger Hilde Nordhus, Bettina Husebø, Per Bakke og Kenneht Hugdahl har vært i Japan for å utvide forskningssamarbeid.
Photo:
SEFAS

Main content

– Det har vært en meget vellykket tur, både faglig og sosialt. Vi har truffet forskere vi kan ha konkret samarbeid med, både gjennom pågående forskningsprosjekt og i utviklingen av nye søknader, blant annet til Horizon 2020, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Alle de tre institusjonene UiB har tilknyttet seg har fått status som ”Designated University” av de japanske myndighetene.

Tohoku og Kyoto- universitetene har også status som Top Global University, noe som viser at de er regnet blant de beste institusjonene i japansk målestokk, og satser tungt på internasjonalisering, sier  Bjørn Einar Aas ved Forskningsadministrativ avdeling.

Satser på innovasjon

Bakke sier at UiB satser på Japan fordi de har store ressurser og fokuserer mye på innovasjon.

– Utstyret deres kan ikke sammenlignes med det vi har i Norge og de har også topp kompetanse for å analysere og tolke de dataene de får, sier han.
Han mener at denne  turen og de kontaktene vi skaper nå vil også kunne fungere som en døråpner for andre fakultet ved UiB,

– Asia er fremtiden, og vi er svært godt fornøyd med at japanske universiteter og forskningsinstitusjoner er positive til å signere samarbeidsavtaler med UiB, såkalte Memorandums of Understanding, sier Per Bakke.

Demens er en global utfordring

Professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)  sier at dette forskningssamarbeidet passer inn i UiBs satsningsområde Globale samfunnsutfordringer.

– En økende aldrende befolkning og større andel personer med demens er en global utfordring i årene som kommer. Når flere gamle lever lengre med demens, er vi både i Japan og i Norge avhengige av å tenke nytt for å møte behovene dette skaper, sier hun.

I Japan dør 80 prosent av innbyggerne på sykehus, mens i Norge dør 50  prosent på sykehjem.

– Dette er ikke økonomisk mulig i fremtiden uten å utnytte ressursene bedre. Å utvikle og teste ny teknologi som er tilpasset personer med demens og deres pårørende er en felles satsing, utdyper Husebø.

Briller med sensor

Hjerneforsker professor Kenneth Hugdahl, ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Det psykologiske fakultet, UiB, var også med til Japan. Han peker på at kontaktene som delegasjonen har knyttet til japanske forskere, særlig ved Tohoku-universitetet i Sendai.

– Professor Ryuta Kawashima har blant annet utviklet teknologi som kan følge eldre pasienter med demens på en helt annen måte og som gir verdifulle data til forskning, blant annet ved hjelp av sensorer i pasientenes briller som forteller når de dupper av i stolen sin, og når de våkner igjen. Dette er én av mange måter å drive demensforskning på, sier han.

Hugdahl besøkte også Nihon-universitetet der han fikk demonstrert teknologi som målte blodgjennomstrømming i fremre del av hjernen. Utstyret kan brukes til å komplementere Hugdahls egen forskning på blodgjennomstrømming i hjernen.

Sterkt faglig fellesskap

Professor Inger Hilde Nordhus ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, syntes det var spennende å bli kjent med japanske forskere, som i likhet med søvnforskning ved Det psykologiske fakultet ved UiB, er opptatt av hva søvn og døgnrytme betyr for helse og funksjonsnivå hos personer med demens.

– Det var et sterkt faglig felleskap mellom oss og japanerne. Dette muliggjør samarbeid om forskning og prosjektutvikling. Disse forskerne kan i tillegg gi oss kunnskaper om sammenhenger mellom demens og ernæring, som vi i mindre grad har hatt fokus på, sier Hilde Nordhus.

Både Det medisinske- og Det psykologiske fakultet vil få gjenbesøk av forskere fra Tohoku Universitetet og Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology i løpet av vårsemesteret.