Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HUSK SØKNADSFRIST 15. MAI:

Forskerlinjen ved UiB, en døråpner til en god karriere

Vil du ha innsikt i hvordan jussforskning drives, men samtidig få de samme mulighetene som ved et ordinært masterløp i rettsvitenskap? Da bør du søke Forskerlinjen ved Det juridiske fakultet innen 15. mai.

Her får du vite mer om Det juridiske fakultets forskerlinje

En mastergrad i juss ved forskerlinjen ved Det juridiske fakultet gir gode kvalifikasjoner både for forskning og andre yrkesveier som advokat, politijurist eller dommer. Video: Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Main content

Er du interessert i å vite hvordan det er å arbeide med juridisk forskning? Nå har du en gyllen mulighet til få en smak av forskerlivet!

Hvorfor søke forskerlinjen?

Som student på forskerlinjen (JUS397) får du variert undervisning, du blir medlem av en forskergruppe og en integrert del av fakultetets forskermiljø. Du får anledning til å bygge opp et faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt, får delta på konferanser og kan gjennom et helt år fordype deg innen et tema som interesserer deg.

– Forskerlinjen er en døråpner til en god karriere, sier professor Anne Marie Frøseth, prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Utdanningen gir gode kvalifikasjoner både for forskning og andre juristyrker i samfunnet. Studentene ved forskerlinjen blir oppøvd i ferdigheter som er attraktive for alle arbeidsgivere.

Gjennom studiet får studentene muligheten til å spesialisere seg, og gå i dybden på felt som interesserer dem. De får en individuell oppfølging som bidrar til å utvikle analytiske ferdigheter og metodisk innsikt på et høyere nivå enn under det ordinære masterstudiet.

Hva er forskerlinjen?

Linjen startet opp høsten 2017 som en pilot med fem studenter. Tilbudet blir nå videreført, med støtte fra Forskningsrådet. Høsten 2020 har inntil 15 studenter mulighet til å få en smak av forskerlivet.

Studentene på forskerlinjen får et stipend på 25 000 kroner, men kan skrive om det de ønsker så lenge det egner seg for en masteroppgave.

Formålet med forskerlinjen er å identifisere og utvikle forskertalenter med tanke på rekruttering til ph.d.-programmet, men er også attraktiv for deg som ønsker å jobbe med helt andre ting enn forskning.

Les mer på emnesiden.

Hvordan søke forskerlinjen?
Du sender søknad, prosjektskisse, CV og karakterutskrift til post@jurfa.uib.no innen 15. mai 2020

Har du spørsmål knyttet til forskerlinjen er du velkommen til å ta kontakt via masteroppgave@jurfa.uib.no.