Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Åpen dag ved instituttet

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har åpen dag onsdag 7. mars!

fasade
Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap
Photo:
uib.no

Ved å studere admorg får du grundig kunnskap om hvordan hvordan myndigheter styres og utvikles og hva som påvirker dette, du lærer om hvordan organisering har betydning for gjennomføring av politikk, og hvordan politikk og myndigheter endres med aktuelle politiske strømninger og viktige hendelser i vår tid. - Lise H. Rykkja

På åpen dag ved instituttet kan du lære om hva myndighetene gjør, hvordan de holdes til ansvar og hvordan du kan påvirke politikken. I første del av programmet forteller vi litt om hva faget handler om, hvilke kurs vi tilbyr og hvordan det er å studere på universitetet og ved vårt institutt.

I andre del snakker vi litt om forskningen ved instituttet, inkludert terrorisme, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Hvordan offentlige myndigheter håndterer kriser og trusler mot folks sikkerhet har stor påvirkning på politikken og samfunnet, og instituttleder Jacob Aars sammen med førsteamanuensis Lise H. Rykkja vil forteller om hvordan myndigheter stilles til ansvar, hvordan vi veier sikkerhet mot frihet, og hvordan demokratiet og tillit til myndighetene påvirkes.

Programmet går fra kl. 10.00 til 12.00 på det Samfunnsvitenskapelige fakultet, i Lauritz Meltzers hus , 7. mars 2018. Hvis man deltar på fellesåpningen i Grieghallen blir man fulgt til arrangementet, og programmet gjentas også kl. 13.00-15.00.

Påmelding gjøres via elektronisk skjema.