Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Informatikk

Digitaliseringens arbeidsmaur

Marie Heggebakk studerer datasikkerhet. Rikke Aas studerer datateknologi. Tar du informatikk er du en del av framtids-Norge. På kjøpet får du et kjempegodt sosialt miljø i verdens beste studieby Bergen.

Main content

Etter å ha studert her, har man veldig mange muligheter

Daglig kan vi lese om cyberangrep mot institusjoner, bedrifter og privatpersoner. Skal vi ha tillit til elektroniske verktøy, må sikkerheten være god. 

Marie er dypt inne metoder for å sikre data og måten vi håndterer data på.

På informatikkstudiet lærer hun tankegangen bak store systemer; hva gjør oss sårbare, hvordan tette sikkerhetshull og hvordan håndtere angrep. Utdanningen gir deg muligheten til å spesialisere seg i mange ulike felt.

 

Rikke forteller i filmen hvordan det er å studere datateknologi. Bakteppet er at næringslivet jakter på nye måter å automatisere prosesser for å produsere større volum med færre arbeidstimer. Roboter og programvare endrer arbeidslivet. Flere yrkesgrupper kan forsvinne eller få helt andre oppgaver.

I offentlig sektor kan rutineoppgaver og saksbehandling blir automatisert. Det som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Det handler kun om tid.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. De sier det slik:

"Produktiviteten må øke for at den norske konkurransekraften og velferdsmodellen skal opprettholdes. Produktivitet handler om hvordan vi kan gjøre ting på en ny og smartere måte."