Home
Panel of Elected Representatives

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Deltakere i Representantpanelet

Deltakerne i Representantpanelet er folkevalgte politikere på alle politiske styringsnivå i Norge - kommunestyre, fylkesting, Storting og Sameting.

Main content

Deltakerne svarer på nettbaserte undersøkelser som er utviklet av nasjonale og internasjonale forskere. Resultatene brukes til forskning som kan gi verdifull ny innsikt om samfunnet vårt. Undersøkelsene sendes ut omtrent to ganger i året. Hver undersøkelse tar omtrent 10-15 minutter å svare på. All informasjon om deltakerne blir behandlet strengt konfidensielt etter vitenskapelige retningslinjer og krav til personvern. Du kan lese mer om personvern her.

Deltakerne i Representantpanelet blir første gang kontaktet per brev og deretter e-post med informasjon om undersøkelsen og en kode for innlogging. Invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen representantpanelet@horizons.confirmit.eu i form av en lenke med stammen https://cnfrmt.eu. Ved å bekrefte sin e-postadresse under gjennomføringen av undersøkelsen, vil deltakerne bli kontaktet igjen på e-post og kunne delta på flere runder av undersøkelsen. E-postadressen blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til noen tredjepart og den blir lagret separat fra svarene på spørsmålene.

 

Er du deltaker i Representantpanelet? Her finner du mer informasjon om din deltakelse.