Home
Division of Human Resources 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Seksjon for rekruttering og personal

Seksjonen hører til HR-avdelingen, med særlig ansvar for rekruttering, personalpolitikk og internasjonalisering.

Seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:

  • Personalpolitikk
  • Lønnspolitikk og -forhandlinger
  • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
  • Rekruttering og tilsetting 
  • Rådgivning til inn- og utreisende forskere 
  • Utvikling av standardiserte retningslinjer, rutiner, maler og skjema
  • HR i eksternt finansierte arbeidsforhold

Seksjonens medarbeidere har bred kompetanse, med ansvar for en rekke operative oppgaver, rådgivning og utviklingsarbeid innen HR. 

Ved HR-avdelingen samarbeider også medarbeiderne mye på tvers av seksjonenes arbeidsfelt.