Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
For helsesektoren

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet kommer desverre ikke til å starte opp i 2022.

Helseinformatikk - deltidsstudium ved UiB
Helseinformatikk er utviklet i samarbeid med FoU-avdelingen i Helse Bergen med vekt på konkrete eksempler fra helsetjenesten.
Photo:
Colourbox

Main content

Helseinformatikk er et viktig satsingsområde innen helsesektoren, og det er stort behov for at også klinisk personell har innsikt i- og kunnskaper om IKT for å sikre effektive systemer som ivaretar nåværende- og fremtidige behov for effektiv pasientbehandling.  

Videreutdanningsstudiet i Helseinformatikk og digitalisering er utviklet av Universitetet i Bergen i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Studiet skal gi ferdigheter og kompetanse som gjør deg i stand til å bidra til økt nytte av teknologi i helsetjenesten og å kunne utvikle, tilby eller lede digitale helsetjenester. 

Studiet kommer desverre ikke i gang studieåret 2022-2023. Ta kontakt med Institutt for global helse og samfunnsmedisin for mer informasjon. 

Innhold i studiet

Målet med studiet er å gi klinikere og andre som jobber med e-helse økt teknologiforståelse og en grunnleggende kompetanse om helseinformatikk, for å være bedre rustet til å delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Gjennom studiet vil du få kjennskap til begreper som gjør deg i stand til å kommunisere på tvers av IKT og kliniske fagområder, og bidra inn i det strategiske IKT-arbeidet i klinikken. 

Studiet tar opp følgende tema:

  • Grunnleggende faguttrykk innenfor IT
  • Innføring i nasjonale prioriteringer, lovverk og grunnleggende IKT-strukturer
  • Tekonologiforståelse, informasjonssikkerhet og virksomhetsarkitektur
  • Brukersentrert prosjektmetodikk
  • Strukturering og utveksling av klinisk informasjon
  • Hvordan IT-løsninger kan brukes i kvalitetsforbedring
  • Vurdering av risiko

Les hele emnebeskrivelsen 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot klinikere eller personell som arbeider innenfor e-helse og helseinformatikk, og som deltar- eller skal delta i IKT-relatert utviklingsarbeid. Vi legger opp til gjensidig refleksjon og læring underveis i studiet, med utgangspunkt i deltakernes varierte erfaring fra ulike deler av helsetjenesten. 

Studiet er på masternivå, og du må ha helsefaglig utdanning eller annen utdanning på minimum bachelornivå. Du må også kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis etter endt grunnutdanning. Du laster opp vitnemål som viser tidligere utdanning, samt CV/attest fra arbeidsgiver som viser yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din.

Organisering og undervisning 

Helseinformatikk og digitalisering er et deltidsstudium over en periode på ca 6 mnd fra september - januar med totalt fire studiesamlinger ved Universitetet i Bergen. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjekt.