Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål med svar.

Main content

Utdanningsplan og semesterregistrering

Kan jeg melde meg opp i flere eller andre emner enn de som er planlagt for studieprogrammet dette semesteret?
Ja, men vi anbefaler å følge din utdanningsplan og ikke overstige 30 studiepoeng per semester. Alle emner melder du deg til i Studentweb. 

Når kommer informasjon om valgemner?
Valgemner lyses ut i midten av vårsemesteret, det blir da gitt informasjon via Mitt UiB. Informasjonen om valgemner er tilgjengelig programmets studieplan. Alle valgemene har en emneside på uib.no som du anbefales å sette deg inn i. Du har mulighet til å prioritere 7 valgemner, fordi det ikke er garantert at du får dine topp 3 og du har heller ingen mulighet til å omprioritere.

Hvordan søker jeg om forlenget studierett?
Du finner mer informasjon om forlenget studierett på denne nettsiden: Søknadsskjema for studenter ved KMD

Timeplan

Når kommer timeplanen, og hvor finner jeg den?
Timeplanen publiseres 1. juni og 1. desember for det påfølgende semesteret. Timeplanen for de enkelte emnene kan finnes via emnesidene på UiB.no. I det øyeblikket du er meldt til undervisning i et emne vil timeplanen for dette emnet vises i din kalender på Mitt UiB.

Det er feil på Mitt UiB, timeplanen er ikke den samme som i kalenderen, hva er riktig?
Du skal forholde deg til at timeplanen som vises på emnesidene på UiB.no er riktig, dette er også de som vises i din kalender på Mitt UiB. Dersom du har fått timeplan på papir som avviker fra timeplanen i Mitt UiB er det fremdeles Mitt UiB kalenderen som teller.

Eksamen

Når og hvor kommer eksamensdatoene?
Sjekk eksamensplan for Fakultet for kunst, musikk og design. Du vil også finne eksamensdatoer i Studentweb for de emnene du er vurderingsmeldt i. Eksamensdatoer publiseres fortløpende når datoene er satt. Datoer og tider for individuelle eksamener publiseres på Mitt UiB.

Jeg har problemer med en vurderingsmelding, hva gjør jeg?  
Send e-post til din studieveileder og forklar hva problemet er.

Hvordan trekker jeg vurderingsmeldingen min?
Det gjør du på Studentweb innen to uker før eksamen.

Når får vi resultat på eksamen?
Eksamensresultat blir publisert i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato. Masteroppgaver har lengre tid for sensurering, vanligvis ca. 4 -5 uker.

Kan jeg søke om tilrettelegging av eksamen?
Dersom du kan dokumentere behov for tilrettelegging av eksamen, kan du søke om dette innen oppgitt frist på nettsiden. Tilrettelegging kan være for eksempel utvidet tid, regulerbar stol, skrivehjelp, døvetolk, høytlesing av oppgaveteksten med mer.

Praktiske spørsmål

Hvem kontakter jeg når både vasken og toalettet er tett, og lyset har gått på øvingsrommet?
Dette melder du i LYDIA som behovsmelding. Hvis det blir oversvømmelse og katastrofe meldes det som avvik: http://lydia.uib.no/Lydia/ Husk at det viktigste og beste er at du gjør noe.

Hvor får jeg tak i noter til orkesterstudier og prosjekter?
Du får beskjed om prosjekter og tilhørende noter fra produsenten. Det blir lagt ut melding på Mitt UiB, og ofte på infoskjermen i tillegg.

Hvor er John Lunds plass og Stein Rokkans hus?
Hvordan kommer jeg meg dit? Finnes det en romoversikt? https://www.uib.no/om/79254/kart-over-universitetsområdene

Hvorfor får jeg koblet til Internett (eduroam) på mobilen men ikke på PC? Eller hvorfor får jeg det til på PC men ikke på mobil?
Du finner svar på IT-avdelingen sine sider: https://it.uib.no/Eduroam

Kan jeg låne opptaksutstyr fra GA til innspillinger?
Det kan du. Dette kan du lese mer om på Mitt UiB på Griegakademiet. Du bestiller reservasjon av utstyr og kvitterer det du låner, og får ansvar for å oppbevare. Hvem kontakter jeg? utstyr.grieg@uib.no

Utveksling

Hvor finner jeg mer informasjon om utveksling og hvordan søker jeg?
Mer informasjon finner du på KMD sine studentsider: https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling. Du registrerer interesse for å reise på utveksling gjennom Søknadsweb. Ta kontakt med internasjonal koordinator (exchange-kmd@uib.no) dersom du har spørsmål om hvordan du går frem eller hvilke læresteder du kan søke til.

Hvor kan jeg reise på utveksling?
Du kan reise ut på en av avtalene ved fakultetet eller instituttet ditt, eller på en av UiB sine sentrale avtaler. En samlet oversikt over utvekslingsavtaler finner du her. Ta kontakt med internasjonal koordinator (exchange-kmd@uib.no) dersom du er i tvil om hvordan du går frem eller hvor du vil søke.