Home
Panel of Elected Representatives

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om panelet

Representantpanelet driftes av DIGSSCORE (Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap) ved Universitetet i Bergen, og er ledet av Ragnhild Muriaas, professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen. Panelet er finansiert av Bergen forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.

Main content

Norsk representantpanel er et digitalt forskningspanel, hvor folkevalgte i Norge på alle nivåer (kommunestyrer, fylkesting, Storting og Sameting) svarer på spørsmål om det å være folkevalgt og det å representere velgere, parti og ulike grupper i samfunnet.

Hvem står bak panelet?

Representantpanelet driftes av Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen, og er ledet av Ragnhild Muriaas, professor ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen.

Representantpanelet er en del av koordinerte onlinepaneler for forskning på demokrati og styresett (KODEM), sammen med Norsk medborgerpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk journalistpanel. Representantpanelet er finansiert av Universitetet i Bergen.

Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, og har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene.

Hvorfor ble panelet opprettet?
Målet med prosjektet er å lære mer om representanters meninger om politiske temaer, som for eksempel deres tanker om hvordan representasjon fungerer og hvordan det burde fungere; deres erfaringer med forholdet til borgerne, andre styringsnivåer, og de forskjellige oppgavene knyttet til å være folkevalgt; i tillegg til deres oppfatninger av eventuell nytteverdi knyttet til forskjellige demokratiske innovasjoner. Representantpanelet ønsker å bidra til dialogen mellom forskning, politikk og samfunn.

Les mer om forskningen her.

Hvem består panelet av?
Vi inviterer alle folkevalgte politikere på alle politiske styringsnivå i Norge - kommunestyre, fylkesting, Storting og Sameting – til å være deltakere i Representantpanelet.

Les mer om deltakerne her.

Hvordan behandles dataene?
Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Svarene vil kun bli brukt til forskning og vil bli behandlet i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Dataene lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, 'SAFE'. Panelet er behandlet av personvernombud ved UiB og Sikt, og følger EUs personvernforordning (GDPR).

Les mer om databehandling og personvern her.