Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Studentengasjement rundt ME-kveld

Studenter tilknyttet helseklyngesatsningen tok initiativ til tverrfaglig temakveld om ME, til stor interesse for studentene.

arrangører
I forkant av arrangmenetet viste studentene sin solidaritet med de ME-lidende med å delta i en kampanje denne dagen som heter Millions missing: https://millionsmissing.meaction.net/. Den går ut på at tomme sko står rundt i arrangementslokalet, som symbol på de som ikke kunne være der . selv, de sykdomslidende. Her med arrangementskomiteen på Campus Kronstad (fra venstre): Psykologistudent Kristin Stotesbury, masterstudent i programutvikling Thomas Larsen, masterstudent i fysioterapivitenskap Maja Sigerseth
Photo:
Reidun Kjome

Main content

Over 200 studenter deltok på tverrfaglig fagkveld om ME 15. mars i regi av studentgruppe tilknyttet arbeidet med Helsecampus Årstadvollen

Kvelden statet med visningen av filmen "Unrest", som handler om en doktorgradsstipendiat som brått ble rammet av ME. Etter filmen ble det panelsamtale, der både ME-pasient, pårørende og lege Kristian Sommerfelt ved Haukeland Universitetssjukehus deltok.

I salen satt studenter fra helsefagutdanninger som psykologi, fysioterapi, medisin, sykepleie, vernepleie, ergoterapi og sosialt arbeid.

- Som fremtidig helsepersonell var det mange som uttrykte hvor lærerikt det var å delta, og det å samle studenter med ulike perspektiv ble også ivaretatt i pausen, hvor studentene plassserte seg i grupper med føringer fra arrangørene om å ha tverrfaglige samtaler rundt bordene, forteller Kristin Walter, som er administrativ koordiantor for helseklyngesatsningen.

Initiativtaker, psykologistudent Kristin Stotesbury, kunne etter arrangementet konstatere at intensjonen var nådd: Å bidra til økt kunnskap om hvordan en skal møte pasienter som lider av ME. Studentgruppen for helseklyngen satser på flere arrangementer av samme format i semestrene som kommer.

Les mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/2075508749350048/

Studentavisen Katarsis ved Det psykologiske fakultet dekket også arrangementet. her finner du også video av paneldebatten: https://katarsisuib.no/me-konferanse-hvordan-mote-pasienter-som-lider-av-me/