Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studier

Statsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Ved Universitetet i Bergen er studier i statsvitenskap delt i to retninger: politikk og forvaltning og sammenliknende politikk. Her kan du bli bedre kjent med disse fagene og hvordan studieprogrammene er bygget opp.

illustrasjonsbilde Stortinget og statuen av løven
Photo:
Colourbox

Main content

Politikk og forvaltning

  • Politikk og forvaltning er et statsvitenskapelig studium av politikk, forvaltning og organisasjon. Faget legger særlig vekt på teorier om demokrati, organisasjoner og offentlig forvaltning. Studiet legger vekt på å sammenlikne offentlig forvaltning og politikk i ulike land, områder eller sektorer. Vi er opptatt av hvordan samfunnsstyring på kommunalt, fylkeskommunalt , nasjonalt eller internasjonalt nivå henger sammen. 

    Hva kan du bli? Se hva våre tidligere studenter jobber med  

Les mer om faget og studieporgrammet her

Sammenliknende politikk

  • Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

    Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med
    Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Les mer om faget og studieporgrammet her