Home
Medical Skills Training Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Trener hverandre i kliniske ferdigheter

For første gang i Norge har medisinstudenter selv planlagt og gjennomført en prøveeksamen i kliniske ferdigheter.

Studenter gjennomføring OSCE
Veilederne i sivil, og kandidatene i hvitt. Nederst til venstre er organisatorene: Oda Blø Brune, Tony Jialiang Chen, Eva Leufven, Laila Elisa Burgos, Eirin Flage. Ikke på bildet: Sofie Ceceilia Dietrich Haug.
Photo:
Anders Bærheim

Main content

I en såkalt OSCE-eksamen går studenter fra stasjon til stasjon, og får en gitt tid til å utføre en klinisk ferdighet på en simulert pasient. For første gang har studenter i Bergen nå gjennomført en "formativ OSCE-eksamenen", hvor studentene selv stod for gjennomføring og tilbakemeldingene. I prøveeksamenen var det studentene selv som var simulerte pasienter, eksaminatorer og kandidater. 

Laila Elisa Burgos, en av studentene som var med på å gjennomføre prøveeksamenen, sier: 

– Vi lagde i hovedsak oppgaver utfra det vi syns var gøy, men samtidig relevant, og selv om det innebar at noen av oppgavene lå på et høyere nivå enn det som er krevet av studentene på dette stadiet, tror vi at mange opplevde det som givende. Vi har i hvert fall fått gode tilbakemeldinger! Vi la også vekt på gi en konstruktiv tilbakemelding etter hver post, slik at studentene vet hva vi forventet av dem og hva som kan bli bedre til neste gang. Dette får vi ikke etter en vanlig OSKE-eksamen.

– Ypperlig eksempel på studentaktiv læringsform

Professor Anders Bærheim var en ressursperson for studentene i gjennomføringen, og skryter av studentenes innsats:

– Studentene har tatt ansvar for alt, fra organiseringen av rom, eksaminatorer, markører og selve gjennomføringen av eksamenen og alt gikk helt etter boken til punkt og prikke, skryter han. 

– Det er et ypperlig eksempel på studentaktive læringsformer. Her lærer studentene hverandre opp. Det er første gang noe slikt gjennomføres i Norge, sier Bærheim.

Trener til første OSCE-eksamen

Burgos utelukker ikke at de kan komme til å organisere noe lignende igjen:

– Det har vært veldig gøy å organisere, og lage poster, og selv om det til tider har vært tidkrevende, tror jeg vi som arrangører føler det har vært verdt det. Noen av oss snakker til og med om å gjøre det igjen ved en senere anledning. Vi får se!

Prøveksamenen ble gjennomført som en del av praksisen i det elektive emnet "Innføring i medisinsk pedagogikk" ELMED218, og fungerer også som en læringsarena for gjennomføringen av den første OSCE-eksamenen i juni i år.