Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sjekkliste før eksamen

Sjekk blant annet vurderingsmelding, eksamenslokale og kandidatnummer før eksamen.

Main content

1. Før alle eksamener og innleveringer må du:

Sjekke på Studentweb at du er meldt opp i de emnene du skal ta eksamen i (vurderingsmelding). Dersom det er problemer med din vurderingsmelding, må du så raskt som mulig ta kontakt med infosenteret på ditt fakultet.

2. Før skoleeksamen må du notere deg følgende fra Studentweb:

  • Kandidatnummeret ditt (dette kan være nytt for hver eksamen)
  • Romplasseringen din (hver kandidat plasseres i eksamenslokale senest 3 dager før eksamen)
  • Starttidspunktet for eksamen (starttidspunktet kan endres inntil 14 dager før eksamen)
  • Spesialtilpasning (dersom du er innvilget dette)

3. Oppmøtetidspunkt

Du må møte opp og registrere deg i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. For eksamen ved Det juridiske fakultet må du møte 50 minutter før på grunn av bokkontroll.

4. Ta med deg

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (med bilde og signatur) eller studentkort til eksamenslokalet.

5. Digital eksamen?

Når du skal ha digital eksamen, se også sjekkliste før digital eksamen.