Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Mål: Færre studenter skal ta eksamen flere ganger

Ledelsen ved Det juridiske fakultet har nylig startet arbeidet med å finne tiltak som kan dempe karakterpresset og øke gjennomstrømmingen ved utdanningen. - Vi skal ha en ryddig prosess som ivaretar studentenes interesser, sier dekan Karl Harald Søvig.

Bilde av mannsperson som holder Norges lover
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Landets tre juridiske fakulteter har fått et brev fra rektorene der de blir bedt om å finne tiltak som gjør at færre studenter tar opp igjen beståtte eksamener for å forbedre karakteren.

– Vi har så vidt begynt på å se på denne problematikken, og er langt fra å trekke noen konklusjoner om hvilke vurderingsformer som er mest hensiktsmessige, sier studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Leter etter felles løsninger

Sammen med kollegaer ved Universitetet i Tromsø - det arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Oslo (UiO) har Fredriksen skrevet et brev til rektorene. Her står det at studiedekanene sammen vil finne tiltak som kan føre til at studentene kommer raskere ut i arbeidslivet.

Arbeidet med å finne tiltak som kan øke gjennomstrømmingen ved Det juridiske fakultet ble også diskutert i Studieutvalgets møte tirsdag.

Her ble medlemmene orienterte om rektorenes bekymring for gjentakelsesproblematikken, og studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen ba om innspill til det videre arbeidet med å finne tiltak som kan føre til at færre studenter velger å gjenta allerede beståtte eksamener.

Emnesperren som UiO-ledelsen vurderer å innføre, hindrer studenter fra å ta opp igjen eksamener på tidligere studieår.

Ved UiB gjelder emnesperren allerede.

Fremover vil de tre fakultetene sammen kartlegge hvilke andre virkemidler som kan være aktuelle. Fakultetet er i dialog med JSU, og studentene vil bli lyttet til i det videre utredningsarbeidet.

– Vi vil identifisere et knippe virkemidler som ikke alene trenger å løse problemet, men som kan være med på å dra oss i riktig retning. Det videre arbeidet vil skje i tett samarbeid med studentene og med de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø, sier Halvard Haukeland Fredriksen.

Dekan: – Et sammensatt problem

Fakultetsledelsen er også oppmerksom på de negative konsekvensene av karakterpress, og er åpen for forslag som kan bidra til at studentene får en bedre studietid.

– Vi ser at karakterpresset blant studentene er stort, og vi er lydhøre for innspill til hvordan vi kan bidra til å redusere dette, sier dekan Karl Harald Søvig.  

Han understreker at dette er en sammensatt problemstilling. I brevet uttrykker rektorene bekymring at fakultetene bruker store ressurser på eksamensavvikling, og viser til at dette av samfunnsøkonomiske hensyn bør reduseres.

– Vi som fakultetsledelse må ta hensyn til ønsker og krav fra flere ulike hold. Universitetsledelsen ber oss om å finne tiltak som gjør at færre tar opp igjen tidligere beståtte eksamener. Det skal vi gjøre, og vi skal ha en ryddig prosess som samtidig ivaretar studentenes interesser, sier Karl Harald Søvig.