Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

UTLYSNING STRATEGISKE MIDLER

Fakultet for kunst, musikk og design utlyser nå strategiske midler som skal bidra til faglig utvikling både for den enkelte forsker og fagdisiplinene, og fakultetet som helhet. Her finner du utlysning og retningslinjer. Søknadsfrist er 12. november 2019

Studenter i arbeid
Photo:
KMD/UiB

Fakultet for kunst, musikk og design utlyser nå strategiske midler som skal bidra til faglig utvikling både for den enkelte forsker og fagdisiplinene, og fakultetet som helhet. Prosjektene skal primært stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som kan lede fram til større søknader om eksternfinansiering. Rammen for den enkelte søknad vil normalt ligge mellom 50 000 og 200 000 NOK.

 

Søknadskjemaene vil være tilgjengelig i Research Catalogue portalen:  https://www.researchcatalogue.net/ innenfor følgende kategorier:

  1. Forskningsprosjekt,
  2. Publikasjon 
  3. Undervisningsbasert forskning. 

    Husk søknadsfristen 12. november 2019 kl. 23