Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Delt uglepris mellom praksistilbud og studentaktiv undervisning

Podcast og kahoot i undervisningen og en smak på arbeidslivet i Bergen eller Brüssel imponerte utdanningsutvalget. I år deles Ugleprisen mellom studentaktiv kontraktsrettsundervisning i rettsvitenskap og arbeidslivspraksis for sampol-studenter.

Illustrasjonsfoto av UiB emblem i orange nyanser

Main content

– Jeg ønsker meg studenter som går ut av auditoriet og tenker «dette var spennende, dette vil jeg lære mer om», sier førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Jan-Ove Færstad.

Sammen med Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk mottar han og  hans studentaktive kontraktsrettsundervisning i rettsvitenskap årets Uglepris.

Entusiasme fra studentene

Færstad overtok emneansvaret for emnet kontraktsrett I våren 2017. Siden da har han lagt ned en stor innsats i å gjøre faget levende, engasjerende og forståelig for studentene. Han har tatt i bruk digitale ressurser mer enn før, vurderingsformen er endret, og forelesningene har blitt mer studentaktive, blant annet med bruk av podcaster og Kahoot.

Resultatet av en forskningsbasert og engasjert tilnærming til utviklingen av emnet er tydelig: mer aktive og entusiastiske studenter og inspirerte kollegaer.

Et studentsitat fra nominasjonen illustrerer hvordan endringene er mottatt av studentmassen:

«Færstad og Giertsen sine forelesninga har vore heilt framifrå. Ditta opplegget bør vidareførast. Færstad e sjukt godt førebudd, kjem tidleg, er på hugget, og sørgar for studiets så langt beste forelesningar. Pedagogisk ut av ei anna verd. GIVE THIS MAN A PROFESSORATE!»

Nybrottsarbeid

Fordnøyde studenter er et fellestrekk for de to Ugleprisvinnerne.

Praksistilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk har eksistert i 10 år og har siden oppstarten i 2008 gitt 204 studenter praksis som del av bachelorutdanningen, enten i Bergen og omegn eller i Brüssel. Komiteen karakteriserer prosjektet som et nybrottsarbeid som er svært etterspurt blant studentene.

Tilbakemeldingen fra arbeidsplassene har vært svært positive, og tanken er at studentene også skal bidratt til å fremme og synliggjøre universitetets rolle og kompetanse og dermed knytte universitetet sammen med arbeidslivet. For studene gir det nyttig erfaring og bidrar til at de kam få gjort et veivalg i egen utdannelseskarriere på et tidlig tidspunkt.

Her kan du lese om erfaringene til studenter fra praksis i sammenliknende politikk.

Delt pris

Komitéen fant det svært vanskelig å rangere de to prosjektene. Gitt at det ikke ble delt ut Uglepris i 2016 ble det bestemt at de to prosjektene skal dele Ugleprisen for 2018.

Når det gjelder videre nominasjon til KD sin nasjonale Utdanningskvalitetspris, falt valget på Praksis i sammenlignende politikk fordi det imøtekommer den nasjonale utfordringen gitt i Meld.St. 16 om å få praksis i form av arbeidslivserfaring integrert i disiplinprogram på tilsvarende måte som finnes for profesjonsutdanninger.