Home
UiB Alumni Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen

Universitetet i Bergen ønsker å hedre Frank Aarebrot sitt minne og har derfor besluttet å avholde en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot. Forelesningen vil vare i 200 minutter og skal i hans ånd være for folk flest. Årets forelesning er ved professor Bernt Hagtvet og bærer tittelen: Kommer fascismen tilbake?

Frank Aarebrot

Main content

Frank Aarebrot var en av vår tids store historiefortellere. Som profilert professor og universitetslærer i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og med sin særegne personlige stil, gav han oss kunnskap, engasjement og forelesninger med en formuleringsevne som få kan gjenskape.

Aarebrot gikk bort i september 2017, og under minneordet ved gravferden annonserte UiB-rektor Dag Rune Olsen at det skulle bli holdt en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot.

- Forelesningene skal i hans ånd være for folk flest, sa Olsen.

Facismens historie

Aarebrotforelsningen 2018 finner sted i Universitetsaulaen i Bergen fredag 7.september. Forelesningen er på 200 minutter og blir filmet av NRK og overført minutt for minutt på NRK2 direkte. Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen.

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon. Først ut i 2018 var Bernt Hagtvet som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole.

Tittelen på hans foredrag er:

Kommer fascismen tilbake? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens krise for demokratiene? Er det noe å lære?

I løpet av 200 minuttene tas vi med inn i fascismens historie. Hvordan hadde verden sett ut om Hitler ble drept i Flandern i 1918 i stedet for å bli reddet av en engelsk soldat? Og hadde Oktoberrevolusjonen funnet sted om Lenin var blitt overkjørt av en trikk i Stockholm på vei til Petrograd våren 1917?

Hedrer den muntlige formidlingstradisjonen

Hensikten med forelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som den engasjerte professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot var en så viktig og sterk representant for. 

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Følg Aarebrotforelesningen på Facebook for oppdateringer.