Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Inkluderingsdugnad

Gi en jobb!

Universitetet i Bergen, Sammen, Bergen kommune, Nav og Bergen Næringsråd står sammen for bedre integrering når høstens Give a Job arrangeres for første gang i Bergen 17. september.

Aiman Shaqura, Christiekonferansen 2018
17. september arrangeres Give a Job i Bergen. Møteplassen er Norges største inkluderingsarena: - Vi ønsker at flere skal åpne dørene for "folk med rare navn", sier primus motor Aiman Shaqura. Her på årets Christiekonferanse. Aiman Shaqura er siviløkonom med utdannelse fra Oxford og Bournemouth og sosial-entrepreneur med nasjonalt fokus på «next practice» innenfor inkludering og forvaltning av de nye ressursene i Norge. Shaqura er medlem av Jan Tore Sanners integreringspanel 2018/2019.  
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Gründer og primus motor for møteplassen og jobbnettverket for innvandrere «Give a Job», er forretningsmannen og gründeren Aiman Shaqura. Shaqura er født som palestinsk flyktning i Libanon og har gått fra å være serieflyktning i 10 år, til å bli en vellykket seriegründer med base på Toten. I april var han keynote og paneldeltaker på UiBs Christiekonferanse.  

Bryter ned fordommer

- Give a Job vil bidra til inkluderingsdugnaden og er et tiltak for å motvirke at slektskap og kjennskap skal styre rekrutteringsprosesser, sier Shaqura.  - Arrangementet er en mulighet til å gi rekrutterere multikulturell kompetanse. Vi ønsker å bygge relevante rollemodeller og å bryte ned fordommer, Give a Job et sted å bli kjent med hverandre, understreker han.  

Administrerende direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke, fungerende fylkesdirektør i Nav Tommy Johansen og rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen er alle enige i at arrangementet er både viktig og åpner for muligheter:  

- Menneskene i virksomheter i Norge må i større grad speile befolkningen enn de gjør i dag. Å ikke utnytte potensialet i migrasjonsbefolkningen er en stor sløsingsfaktor for samfunnet og næringslivet, sier Tommy Johansen.  

Målrettet for inkludering

- Give a Job har lykkes med å samle flyktninger og arbeidsgivere i Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen og andre store norske byer. Bergen Næringsråd jobber målrettet for inkludering og for at vi skal ta i bruk den uutnyttede kompetansen i regionen. Vi er glad for at Give a Job nå også skal arrangeres i Bergen, og for å være partnere i arrangementet, sier Marit Warncke. 

Oppfordrer næringslivet i Bergen til å bidra

Både Shaqura, Johansen og Warncke håper næringslivet i Bergen blir med og gir jobbmuligheter til våre nye bergensere. Det samme gjør Dag Rune Olsen:  

-Som institusjon ønsker vi å bidra til integrering av flyktninger og innvandrere, og Give a Job er en unik mulighet til å gjøre nettopp det. Ved å tilrettelegge for en samhandlingsarena kan deltakerne bli kjent med oss som universitet, få informasjon om utdanningstilbudene våre og hvordan de kan få godkjent tidligere utdanning. Som statlig instans har vi et bevisst fokus på å rekruttere innvandrere og her kan vi styrke muligheten for rekruttering og bedre praksis, sier han.  

Utvider kulturkompetansen

Olsen oppfordrer næringslivet i Bergen til å stille opp: - Gjennom å rekruttere innvandrere får vi inn etterlengtet kompetanse. Ved å utvide kulturkompetansen, styrker vi konkurranseevnen vår. Dessuten er deltakelse på Give a Job er en glimrende mulighet til å få tilgang på potensielle kandidater, avslutter han.