Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lektorutdanningen

Fagdidaktisk personale ved SV

Her finner du en oversikt over de som arbeider med lærerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Main content

Fagdidaktikere

Samfunnsvitenskap

Professor Kjetil Børhaug (Institutt for admininstrasjon og organisasjonsvitenskap)

Universitetslektor Mona Langø (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)

Geografi

Førsteamanuensis Odd Inge Steen (Institutt for geografi)

Mediefag og IT-fag

Førsteamanuensis Rune Klevjer (Institutt for informasjons- og medievitenskap)

Administrasjon

Studieveileder og administrativ koordinator ved SV

Rådgiver Hilde Marie Rognås

Opptak, PPU, lektorprogram og annet

Se egen oversikt