Home
Section for epidemiology and medical statistics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bruk av reseptbelagte medisiner ved svangerskap

Bruk av reseptbelagte medisiner ved svangerskap

Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet.

Gravid tar medisiner
Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet
Photo:
Colourbox

Main content

Dette er på samme nivå som i andre europeiske land. Det har vært en liten økning i denne andelen de siste 10 årene.
De fleste medisinene som brukes har ikke noen kjent skadelig virkning på barn eller mor. Spesielt i første del av svangerskapet, hvor barnets organer dannes, bør gravide kvinner være forsiktige ved bruk av medisiner. Andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet har de siste 10 årene økt fra 15% til 19%. Det har bl.a. vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme.  
I en artikkel i tidsskriftet Pharmacoepidemiology and Drug Safety har forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen kartlagt hvilke reseptbelagte medisiner kvinner i Norge bruker i forbindelse med svangerskap og om dette har endret seg de siste ti årene. Studien er basert på 600 000 fødsler i perioden 2005-15.

Litteratur
Engeland A, Bjørge T, Klungsøyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005-2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018.