Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Program for studentaktiv læring

Program for studentaktiv læring er åpent for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

I 2018-potten lå 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Aktuelle fagmiljø kan søke om inntil fem millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil tre år. Søknadsfrist i 2018 var 10. desember. Ny utlysing er forventet i november 2019, med søknadsfrist i vårsemesteret 2020. 

Forventninger og ambisjoner
Program for studentaktiv læring støtter prosjekter som:

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktivelæringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utformingog gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørendevurderingsformer
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringermed overføringsverdi til andre studieprogrammer ogutdanningsinstitusjoner

Les mer om søknadsprosess og vurderingskriterier i utlysingen for 2018.